Page 221 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

221
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon’da KDV Mükellef Sayıları
Yıllar
Mükellef Sayıları
2009
17,545
2010
17,730
2011
17,856
2012- 10 Ay
18,211
Trabzon SGK Verilerine Göre Aktif Çalışan
Sayısı
Yıllar
Aktif Çalışan Sayıları
2009
90.767
2010
98.038
2011
105.603
2012 (10 Ay)
106.599
Trabzon’da Gelir Vergisi Mükellef Sayıları
Yıllar
Mükellef Sayıları
2009
14,274
2010
14,277
2011
14,265
2012- 10 Ay
14,679
Trabzon Merkez KDV Matrah Listesi
Yıl
Toplam Matrah
2008
5.058.307.301,90
2009
5.382.412.027,47
2010
8.981.107.460,00
2011
11.324.512.821,00
2012
12.343.670.429,00