Page 219 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

219
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Kente Dönük Çalışmalar
Trabzon’un en büyük sivil toplum kuruluşu olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bu misyonundan aldı-
ğı güçle kent sorunlarının çözümünde ve bu konularda kamuoyu oluşturulması çalışmalarında önemli
roller üstlendi.
Trabzon İline Ait Yıllar İtibariyle Nüfus Sayısı
Yıllar
Trabzon İlinin Nüfusu
Artış- Azalış %
2009
765,127
0,02
2010
763,714
-0,002
2011
757,353
-0,008