Page 217 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

217
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Kente Dönük
Çalışmalar
Stratejik Amaç 3:
“Trabzon’un sanayi, ticaret,
sosyal ve kültürel alanlarda
kalkınmasını desteklemek”