Page 212 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
212
Norveç ve İsveç’e düzenlenen balıkçılık temelli ticari iş gezisinin ardından bölgede balıkçılığın
geliştirilmesi ve gezi tecrübelerinden faydalanılması için balıkçı firmalar ve ilgili kurum temsilci-
lerinin katılımı ile iki çalıştay düzenlenmiştir. Kümelenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği en yeni
sektör olan balıkçılık-la ilgili çalıştaylar devam ettirilecektir.
Bölgedeki odun dışı orman ürünlerinin envanter çalışması yapılarak ürünlerin türlerinin, mik-
tarlarının tespit edilmesi ve bu türlerin ticarileştirilmesi konusunda Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası Tarım Komisyonu işbirliği ile 4 kümelenme çalıştayı düzenlenmiştir.
Gümüşhane pestil-köme üreticilerinin de üretim ve pazarlama sorunlarına ortak çözümler
oluşturula-bilmesi amacı ile firmalarla bir araya gelinerek bir çalıştay düzenlenmiş, ihracatın
artması ve eğitim eksiklerinin giderilmesi amacı ile Ekonomi Bakanlığı destekli bir proje oluş-
turulmuştur.
Balıkçılık Kümelenmesi
Odundışı Orman Ürünleri
Pestil Köme Kümelenmesi