Page 210 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
210
Sütü işleyerek nihai ürüne dönüştüren 18 firma ve kooperatiften oluşan Trabzon Süt ve Süt
Ürünleri Kümelenmesi çalışmaları Mayıs 2009 tarihinde masa başı çalışması ile başlamıştır.
Masa çalışması akabinde 20-25 Temmuz 2009 tarihleri arasında 8 firma ve kooperatif 2 süt
üreticisi köy, ulusal ve bölgesel perakendeciler ve ilgili kamu kurumların ziyaret edilerek saha
çalışması gerçekleştirilmiştir. Akabinde 2 Eylül 2009 tarihinde Düzköy Çayırbağı beldesinde
süt üreticisi çiftçiler ile 13 Kasım 2009 tarihinde sütü işleyen firma ve kooperatifler ile mini
çalıştaylar düzenlenerek sektörün sorunları ve çözüm yolları tartışılmıştır. 10 Aralık 2009 tari-
hinde gerçekleştirilen büyük çalıştay ile kümenin tüm aktörleri (üretici çiftçiler, işleyen firmalar,
perakendeciler, süt toplayıcılar, destek kurumları, ambalajcılar) bir araya getirilerek elde edilen
bulgular paylaşılarak küme aktörleri ile beraber çözüm yolları üzerine çalışılmıştır. Özet olarak,
üretici bazında eğitimsizlik, yüksek yem fiyatları, hijyenik olmayan ahır ve safkan olmayan
hayvan ırkı sebebiyle verimsizlik ve düşük süt fiyatları öne çıkan sorunlar olmuştur. Firmalar
bazında kayıt dışı üretim, büyük firmaların fiyat rekabeti, bölgeden yeterli miktarda süt sağla-
namaması, pazarlama yetersizlikleri öne çıkan sorunlar olmuştur. ABİGEM Trabzon bu nok-
talarda üreticilere yönelik eğitimler, model olabilecek hijyenik mandıralar geliştirilmesi, en iyi
uygulamaların bölge üreticilerine gösterilmesi, bölgesel ve premium bir marka oluşturulması,
gibi çözüm yollarının uygulanması için küme aktörlerine destek vermeyi planlamaktadır. Süt
kümelenmesi çalıştayları daha sonra 26 Nisan 2010, 26 Temmuz 2010, 23 Eylül 2010, 30 Eylül
2010, 1 Aralık 2010, 22 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Süt/süt ürünleri sektöründe
faaliyet gösteren firmalara eğitim desteği verilmesi ve ihracatlarının artırılması için Ekonomi
Bakanlığı destekli bir proje başvurusu yapılmıştır. Proje eğitim faaliyetleri tamamlanarak sek-
tördeki firma ve kooperatiflerin ihracat, pazarlama, üretim, AB sürecindeki gereklilikler başlık-
larında eğitim almaları sağlanmıştır.
Kümelenme
Süt ve Süt Ürünleri Kümelenmesi