Page 196 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
196
Avrupa İş Geliştirme Merkezleri Projeleri Türkiye Takım lideri Dick Phillip Trabzon’u ziyaret etti.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (bünyesinde faaliyet gösteren Trabzon ABİGEM’de inceleme-
lerde bulundu. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu ile bir
araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ABİGEM Genişleme Projesi Birinci Kısmı’nı teşkil eden Adana, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Kon-
ya ve Trabzon ABİGEM Direktörleri ve bu illerin Oda Genel Sekreterleri ile Teknik Destek Takım
Lideri Richard Philips’in katıldığı İş Merkezleri İnceleme Gezisi, 31 Ağustos 2009 - 5 Eylül 2009
tarihleri arasında; İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve İngiltere’de gerçekleştirildi. Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hakan Gürhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albay-
Odamızın, Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ilgili Ticaret ve / veya Sanayi Odalarının ev sa-
hipliğinde Avrupa Birliği (AB) fonları ile 2002 yılında kurulan ilk üç ABİGEM’in başarısı üzerine, Mayıs
2008’de “Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi” ABİGEM sayısı 15’e ve
2011’de 19’a çıkmıştır. 2008 yılında kurulan ABİGEM’ ler arasında Trabzon ABİGEM’de bulunmaktadır.
Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerimizin rekabet seviyelerini ulusal ve ulus-
lararası piyasalarda artırmalarına ve potansiyellerini geliştirilmelerine yardımcı olan Trabzon ABİGEM
bölgemizde KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmayı amaç-
lamaktadır. Sahip olduğu danışmanlık havuzu ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu uzmana ulaşmalarını sağ-
lamaktadır.
Trabzon’un Dünya İle Rekabet Şansını Artıracağız
İrlanda, Kuzey İrlanda ve İngiltere İş Merkezleri İnceleme Gezisi Raporu