Page 192 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
192
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu Trab-
zon Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü tarafından 2010-2011 (12 ay) dönemlerinde yürütülen,
105.821,00 Euro’luk bütçeye sahip olan projede Türkiye standartlarının çok altındaki amatör
deniz sporları ve aktivitelerin gelişmesi, dolayısıyla denize ilgilinin artırılması ile deniz turizmi-
nin gelişmesi ve ilgili kurumların gerekli olan yetişmiş insan gereksinimine katkıda bulunarak,
bölgede bu alanda kurumsal bir çerçevenin oluşturulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında
yelken sporu ve deniz turizmine ilgili 50 kişi Temel denizcilik, yelkencilik, deniz ve yat turizmi
konularında eğitim almıştır. Eğitim sonunda her bir katılımcı kendi başlarına yelkenli bir tek-
neyi kullanabilecek ve “Amatör Denizci Yeterlilik Belgesi” alabilecek bilgi ve beceri düzeyine
ulaşmış kendilerine yeni bir sosyal alan ve istihdam şansı yaratabilecekleri alanlar oluşmasına
katkı sağlanmıştır.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu ve Trabzon
Belediyesi tarafından 2010-2011 (12 ay) dönemlerinde yürütülen, 87.654,40 Euro’luk bütçeye
sahip olan projede; bölgemizde elverişsiz çevre koşulları nedeniyle eğitimden yoksun kalan
36-48 aylık yaş grubuna giren 48 çocuğun, okul öncesi eğitim programları (Montessori Yak-
laşımına Dayalı Eğitim Modeli) almasını sağlayarak, ailelerde okul öncesi eğitim anlayışında
farkındalık oluşturmasına ve böylece çocuklarda okullaşma oranını yükseltilmesine katkıda
bulunmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında elverişsiz olarak belirlenen bölgeler seçilerek bu
bölgelerde 1 Gezici Oyun Otobüsü ve 1 Oyun evi oluşturulmuş, bu evlerde 48 çocuğun Mon-
tessori uzmanları tarafından 6 ay boyunca eğitimi sağlanmış ve katılımcı ailelere de eğitimin
önemi ile ilgili seminerler verilmiştir. Eğitimler sonunda katılım sağlayan ve yaşı uygun olan
çocukların da ana okulu eğitimlerine devamı sağlanmıştır.
Trabzon Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzonspor, Müsiad veTrabzon Forum
AVM gibi önemli kuruluşların iştirakçi olduğu, Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği tarafından
2011-2012 (15 ay) dönemlerinde yürütülen projede, Trabzon ve Almanya’nın Essen şehrinde
yapılan çeşitli ebru ve kök boya etkinlikleri yapılmıştır. Proje kapsamında Trabzon’da kök boya
çalışmaları için 1 adet bahçe ve 1 adet atölye kurulmuştur. Proje ortağı Almanya’dan Atavus
EV. Derneğindeki kök boya uzmanı tarafından Trabzon’da ve çevre illerde kök boya çalıştayları
gerçekleştirilmiş, çalıştaylarda üretilen kök boyalarıyla resimler yapılmış, kök boya ve kullanım
alanları hakkında bilgilendirme semineri verilmiştir. Aynı şekilde Almanya’nın Essen şehrin-
de, Trabzon’dan gelen Ebru uzman tarafından Ebru çalıştayı düzenlemiş ve seminer verilmiş-
tir. Proje sonunda İki bölgede yapılan kök boya resimleri ve ebru çalışmaları Trabzon’da ve
Essen’de sergilenmiştir. Proje sayesinde iki derneğin üyeleri, bölge halkı ve özellikle çocuklar
açısından iki bölgede ebru ve kök boya hakkında farkındalık yaratılarak iki ülke arasında diya-
log kurulmasına katkıda bulunulmuştur.
“Yelken Sporu ve Deniz Turizmi Geliştirme” Projesi
“Benimle Oynar mısın?” Projesi
“Doğadan Sanata” Projesi