Page 191 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

191
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
olan ancak bakım sorumlulukları ve tarla işleriyle uğraşmak zorunda bırakılan ve bu neden-
lerden dolayı; sosyal hayatın dışında kalmış kadınlara belirli eğitimler vererek beceri kazandı-
rılması ve istihdamlarının sağlanması amaçlanmıştır. Proje Kapsamında 165 kadına Trabzon
İline ait yöresel el sanatları alanında geleneksel motiflere bağlı Keşan, Kaytan ve Çenti Doku-
ma, Gümüş ve Hasır Örücülüğü, Hediyelik Eşya, Ev Mefruşatı ve Aksesuarları, El Örgüleri ve
Süsleme Teknikleri, Makine Örgüleri Tasarım ve Girişimcilik konularında eğitimler ve seminerler
verilmiştir. Eğitimlerin sonunda ayrıca kadınların ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri satış
merkezi açılmıştır. Böylece bu kadınların sosyal yaşam alanlarında daha etkin, kendi bece-
rilerinin farkında olan vee bu becerileriyle ekonomik yaşamda da yer edinen bireyler haline
getirilmelerine katkı sağlanmıştır.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu ve Trabzon
Belediyesi tarafından 2010-2011 (12 ay) dönemlerinde yürütülen, 137.350,55 Euro’luk bütçe-
ye sahip olan projede sosyal hayattan uzak kalmış, ekonomik sıkıntılar çeken işsiz kadınların
çocuk bakımı alanında eğitim alması ile hem bu kadınlara beceri kazandırılması hem de böl-
gede önemli ihtiyaç duyulan kalifiye çocuk bakıcısı eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunul-
ması amaçlanmıştır. Bu anlamda 20-40 yaş arası, işsiz 50 kadına “Dil Gelişimi Ve Etkinlikleri,
Çocuk Sağlığı Ve İlkyardım, Çocuk Beslenmesi, Yaratıcılık Ve Yaratıcı Drama, Eğitsel Oyun Ve
Eğitici Oyuncaklar, Diksiyon” alanlarında kapsamlı eğitimler verilmiş, ayrıca bölgedeki anao-
kulları/ kreşlerde staj yapma olanakları sağlanmış ve başarılı olan kursiyerlerin istihdamlarına
destek olunmuştur. Böylece bölgede de bu alanda ihtiyaçlı olan ailelere bu kursiyerlerle buluş-
ma imkanı verilerek bu ailelerinde ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verilmiştir.
“İşsiz Kadınların Çocuk Bakımı Eğitimiyle İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması” Projesi