Page 190 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
190
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olduğu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından
2010-2011 dönemlerinde yürütülen, 111.831,05 Euro’luk bütçeye sahip olan projede işsiz
gençlere “bilişim eğitim sertifikasyon programı” eğitimi verilerek onların istihdam edilebilir-
liklerini arttırılarak işgücü piyasasına katılımlarının desteklenmesi ve ayrıca yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile firmaların zorunlu olarak duyacağı “bilişim elemanı” ihtiya-
cına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 15-29 yaş arası 50 kursiyere “Web
Tasarımı”, “Web Programlama”, “Veri Tabanı Yönetimi”, “Grafik Tasarımı”, “Ftp, İnternet, Mail
Yönetimi”, “Hukuk” konularında eğitim verilmiş ve bu kişilerin girişimlerde (kurum, kuruluş,
KOBİ, kooperatif, dernek v.b), baroya bağlı avukatlık bürolarında ve web hizmeti veren firma-
larda istihdam edilmelerine destek olunmuştur.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu ve Trab-
zon Arsin OSB Müdürlüğü tarafından 2010- 2011(10 ay) dönemlerinde yürütülen, 137.824,56
Euro’luk bütçeye sahip olan projede işsiz gençlere kaynakçılık eğitimi verilerek onların istih-
dam edilmelerini sağlamak ve kaynakçılık sektöründe KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu kalifiye ele-
man ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında 15-29 yaş arası
50 kişiye kaynakçılık alanında eğitim verilmiş ve eğitimler sonunda ilgili konuda Türkiye’de tek
yetki sahibi TÜRK LOYDU tarafından sertifikaları verilmiştir. Ayrıca eğitime katılan ve başarılı
olan gençlerin endüstriyel sektördeki birçok farklı firmada istihdam edilmelerine destek olun-
muştur.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Gençlik Spor İl
Müdürlüğü’nün ortak olduğu ve Trabzon İl Özel İdaresi tarafından 2010-2011 (12 ay) dönem-
lerinde yürütülen, 214.318,33 Euro’luk bütçeye sahip olan projede işsiz ve dezavantajlı grup-
lara dahil gençlere, “organizasyon” ara elemanlığı üstüne eğitimler verilerek, onların istihdam
edilebilirliğini artırmak ve iyi organizasyon örneklerini bölgede uygulayarak, bölge tanınırlığına
katkı sağlayıp, bölgesel gelişime destek olunması amaçlanmıştır. Projede 100 işsiz genç İngi-
lizce, Tarih, Spor, Halkla İlişkiler ve İletişim, Sağlık ve İlk Yardım, Organizasyon, Organizatörlük
konularında eğitim almıştır. Eğitim alan bu gençler Trabzon’da düzenlenen ‘2011 Olimpiyat
Oyunları’ orgnizasyonunda görev almış ve organizasyonun en iyi şekilde düzenlenmesine bü-
yük katkı sağlamışlardır. Bu kişiler yine Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından birçok
organizasyonda görev almak üzere istihdam edilmişlerdir.
KTÜ Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen projeye Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası,
Trabzon Valiliği İl Özel İdaresi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşıbaşı Halk Eğitimi Merke-
zi, Şalpazarı Halk Eğitimi Merkezi, Trabzon Belediyesi, İstanbul Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı gibi birçok önemli kurum ortaklık etmiştir. 319.181,00 bütçesiyle 2012
-2011 (12 ay) dönemleri arasında yürütülen proje kapsamında Trabzon’da ikamet etmekte
“AB Yolundaki Türkiye’ye Bilişim Gençliğinin Katkısı” Projesi
“Elektrik Ark Kaynağı İle Gençlerin İş Hayatına Bağlanması” Projesi
Olimpiyatlar İçin “Organizasyon” Ara Eleman Yetiştirme ve İstihdam Projesi
“El Emeği Göz Nuru, Kadının Kurtuluşu” Projesi