Page 189 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

189
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
projesi kapsamında ise Ortadoğu Teknik Üniversite’si bünyesinde gerçekleştirilen bu önemli
akademiye Odamızı temsilen Proje Uzm. Bilgen Akmermer katılım göstermektedir.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olduğu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından
2010-2011 dönemlerinde yürütülen ve 111.338,85 Euro’luk bütçeye sahip olan proje kapsa-
mında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kariyer merkezi kurulması ve bu merkez-
de üniversite gençlerinin iş hayatına hazırlanması ve kariyer beklentileri konusunda rehberlik
hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında bölgenin en büyük üniversitesi olan
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan kariyer merkezinde 200 üniversite öğrencisi
CV Hazırlama Teknikleri, Etkili Mülakat Teknikleri, Etkili İletişim Becerileri,Beden Dilinin Etkin
Kullanıması, İkna ve Müzakere Teknikleri konuları gibi bir çok alanda alanında uzman eğit-
menlerden eğitim almışlardır. Ayrıca bu gençlere uluslararası taşımacılık, internet gazeteciliği,
insan kaynakları, danışmanlık, bankacılık, iç mimarlık, denetim, Ar-Ge, reklamcılık, denetim,
üretim, enerji, lojistik, pazarlama, dış ticaret, bilişim, turizm, hukuk ve satış alanlarında staj
yapma imkanı sağlanmıştır. 2011’de tamamlanan proje kapsamında kurulmuş olan Kariyer
Merkezi Halen faaliyetlerine aktif olarak devem eden sürdürülebilir bir merkez haline gelmiştir.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu ve Trab-
zon Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından 2010- 2011(12 ay) dönemlerinde yürütülen,
256.588,69 Euro’luk bütçeye sahip olan projede EML Ağaç İşleri veya dengi bölüm mezunu
işsiz gençlere teknik eğitimler vererek istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Proje kapsamında,
15- 29 yaş arası 80 işsiz genç Boya, Montaj, Mobilya ve İskelet Koltuk Tasarımı gibi bir çok tek-
nik konuda eğitim almışlardır. Ayrıca eğitimlerde başarılı olan gençlerin bölgedeki Mobilyacılık
Sektöründeki firmalarda istihdam edilmeleri sağlanmıştır.
Odamız Tarafından Hazırlanan ve Ortak Olunan Projeler
“Geleceğe Yatırım İçin Kariyer Merkezi” Projesi
“Ara Elemanlarının Yetiştirilmesi İle Mobilyacılık Sektörünün Canlandırılması” Projesi