Page 188 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
188
öğretim üyeleri ve Proje ortağı bölgesinden gelen uzmanlar tarafından 3 ay boyunca eğitim
almıştır. Eğitim sonunda en başarılı 5 KOBİ ile birlikte proje temsilcileri Avrupa’daki iş uygula-
malarını yerinde inceleyebilmek için proje ortağı bölgesi Sheffield’a ziyaret gerçekleştirmiştir.
Bu ziyaret kapsamında Sheffield Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen birebir görüşme
etkinliği ile Trabzon Bölge KOBİ’leri ve Sheffield Bölgesindeki KOBİ’ler bir araya getirilerek iki
bölgedeki iş uygulamalarının anlaşılırlığının artmasına katkıda bulunulmuştur.
Merkezi İhale Birimi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle “Inter-
natıonal Development Of Eastern Blacksea (IDEB) - Doğu Karadeniz Bölgesinin Uluslararası
Gelişiminin Sağlanması” projesinin uygulanmasına başlandı. Proje kapsamında, Trabzon ve
Ordu Ticaret ve Sanayi Odaları’nın üyelerinin dışa açılımına destek sağlayacak çalışmalar
yürütülürken, TTSO’da oluşturulan bir uzman üssü ile de tüm Doğu Karadeniz’deki firmalara
ihracat ve yeni pazarlar konusunda destek olunması amaçlanıyor. 180.000,00 Euro’luk bütçesi
olan projenin ortakları; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Cas-
tellon Ticaret, Sanayi ve Gemicilik Odası, Barselona Ticaret ve Sanayi Odası. Türk Oda/Borsa-
ların kapasitesinin güçlendirilmesini ve Türk ve AB Oda/Borsalarının karşılıklı bilgi ve işbirliği-
nin arttırılmasını amaçlayan program kapsamında Trabzon Tiraret ve Sanayi Odası tarafından
2012’de start verilen proje bölgemizin uluslararasılaşma potansiyelinin arttırılması anlamında
önemli alt yapılarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Ordu
Ticaret ve Sanayi Odası, Barcelona Ticaret ve Sanayi Odası-İspanya, Castellon Ticaret ve Sa-
nayi Odası-İspanya işbirliğinde yürütülecek olan 178.724,00 Euro’luk proje kapsamında böl-
gemizin 2 büyük odası olan Trabzon ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odalarının, üyelerini uluslarara-
sı pazarlara açılımlarını destekleyebilecek ve bu anlamda sürdürülebilir hizmetler verebilecek
uzmanların eğitilmesi, bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve bu uzmanların verecekleri hizmetlere
yönelik Odaların alt yapılarının geliştirilmesi ve kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde AB’deki ve Türkiye’deki Oda ve Borsalar önemli rol oy-
namaktadır. Bu anlamda son on yıl içerisinde birçok proje AB ve Türk Oda / Borsaları ara-
sındaki işbirliğinin güçlenmesini sağlayarak hem Türk Oda/Borsalarının kapasiteleri gelişmiş
hem de iki tarafın iş dünyaları arasında karşılıklı anlayışın atmasına katkı sağlamıştır. Bu iş-
birliğine verebileceğimiz en önemli örneklerden biri Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasındaki işbirliğidir. Bu iş-
birliği kapsamında, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardim Aracı (IPA) 2009 programlaması
altında 2009-2010 yılında yürütülen ETCF-I ve 2011-2013 yıllarında yürütülen ETCF -II projeleri
çerçevesinde, Türk Oda ve Borsalarının kapasite gelişimine ve Türkiye’nin AB’ye katılım süre-
cinde oynadıkları rolün güçlenmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. ETCF-I ve ETCF-II Pro-
jelerinin ana hedeflerinden biride, Türk Odalarının/Borsalarının AB konularındaki uzmanlığının
arttırılmasıdır. Bu anlamda, proje kapsamında toplam 50 Türk Oda/Borsa görevlisi EUROC-
HAMBRES Akademilerine burslu alınarak 6 aylık bir eğitim döneminden gerçekleştirilmektedir.
ETCF-I projesi kapsamında Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimlere Odamız adına
Hakan Eryüzlü katılım göstermış ve başarıyla tamamlamıştır. Programın 2. Ayağı olan ETCF-II
International Development Of Eastern Blacksea Region (Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
Uluslararası Kalkınması)
ETCF-I ve ETCF -II Projeleri