Page 187 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

187
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012- 2013 dönemleri arasında Rize Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliği ile yürütülen ve 398.095,00 ’lik bu proje, Trabzon ve Rize ilinde belirle-
nen bölgelerin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, bölgede eksikliği duyulan kış turizminin
canlandırılması ve buna yönelik ulusal ve uluslararası yatırımların artmasını sağlamak amacıy-
la alt yapı araştırma faaliyetlerini yürütmek ve bölgenin her mevsim turizmine açık olduğunu
tanıtım faaliyetleri ile turizm aktörlerine duyurmayı amaçlamaktadır. Temmuz-2012 yılında baş-
layan proje 2013 yılındada devam edecektir. Proje Kapsamında, öncelikle bölgenin önemli
turizm destinasyonları olan Trabzon-Uzungöl, Trabzon-Haçka, Trabzon-Sera Gölü ve Rize-Ovit
bölgelerinde yapılabilecek yeni tesis ve yatırımlara (kayak tesisleri, teleferik sistemleri vb.) tek-
nik anlamdaki uygunluğu ortaya çıkarılacak ve hazırlanan rapor Türkçe ve İngilizce olarak tüm
ulusal ve uluslararası yatırımcılara sunulacaktır. Böylelikle bölgenin sadece yayla turizmi değil
farklı turizm alanlarında cazibe merkezi olmasında katkıda bulunulacaktır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından 15.11.20111-15.12.2012 tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Tasarım
Eğitimi projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında Teknik Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakül-
tesi öğrencilerine ve mezunları olan 30 kişiye Trabzon Teknokent te toplam 156 saat Autocad,
Solidworks ve Catia tasarım programı eğitimleri verilmiştir. Verilen bu eğitimler sayesinde böl-
gede ve Trabzon ilindeki işsizlik oranının azalmasına ve CAD unsurlarını kullanılan donanımlı
eleman sayısının artmasına katkı sağlamıştır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı “Teknik Destek Programı” kapsamında Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından “Biyomekanik Tasarım, Önemi ve Uygulama Alanları” projesi yürütül-
müştür. Proje kapsamında, sağlık sektöründe mühendislerin ve tıp ana bilim dalındaki uzman
doktorların bir arada koordineli çalışarak hastaya özel, hastanın kendi anatomisi üzerinde kı-
saca hastanın görüntüleme datası üzerinde ileri mühendislik yöntemleri ile yüksek hassasiyet-
te ve hızlı tasarlama imkânı sunuştur.
2008 - 2009 dönemlerinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İngiltere Sheffield Tica-
ret ve Sanayi Odası ortaklığında, yürütülen “Empowering SMEs By Training Their Key Person-
nel” Projesi Avrupa Odalarının deneyim ve bilgilerinden yararlanarak, KOBİ’lerin küresel pa-
zarda güçlendirmek, yenilikçi becerilerini geliştirmek, kurumsal altyapılarını sağlamlaştırmak,
rekabet güçlerini arttırmak ve bu sayede Türk - AB ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürütülmüş-
tür. 109.882,00 Euro’luk bütçeye sahip olan proje kapsamında Trabzon’daki 50 KOBİ’nin kilit
elemanları yönetim, inovasyon ve stratejik planlama alanlarında Karadeniz Teknik Üniversitesi
Her Mevsim Karadeniz
Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Projesi
Biyomekanik Tasarım, Önemi ve Uygulama Alanları Projesi
Empowering SMEs By Training Their Key Personnel (KOBİ’lerin Kilit Elemanlarının Yetiştirilerek
Rekabet Güçlerinin Artırılması)
Eurochambres