Page 186 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
186
ve Ermenistan ülkeleri arasında 2010-2012 (18 ay) dönemleri arasında yürütülen projeyi bu
ülkelerden 6 ortak (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası-Türkiye, Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası-Türkiye, Dobrich Ticaret ve Sanayi Odası-Bulgaristan, Helen Dış Ticaret Müsteşarlı-
ğı-Yunanistan, Kavala Ticaret ve Sanayi Odası-Yunanistan) yürütmektedir. Odamızın Türkiye
sahipliğini yaptığı projenin bütçesi 380.000,00 Euro’dur. Kasım 2012 yılında tamamlan proje
kapsamında proje ortakları arasında birçok önemli faaliyete imza atılmış bu bölge arasındaki
ticari ilişkiler sağlamlaştırılarak Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de
toplam 7 iletişim noktası ile Karadeniz Ticaret Ağı kuruldu. Bu anlamda bu bölgeler arasında
bulunan 50 KOBİ Yunanistan-Selanik bölgesinde ikili iş görüşme etkinlikleri kapsamında bir
araya geldi. Ayrıca yine proje kapsamında bu 5 ülkenin ticari atlası oluşturuldu. 5 dilde hazır-
lanan bu ticari atlasın içinde tüm bu ülkelerdeki yatırım imkanlarından, ticari kanunlara kadar
ticari hayatın içinde bilinmesi gereken tüm konulara ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu ticari atlaslar
hem KOBİ’lerin hem de kurum ve kuruluşların kullanımına sunuldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası Proje Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen “Karadeniz Ticaret Ağı Projesi Ulusla-
rarası Çalıştayı”, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Romanya-Constanta
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Rodica Belteu, Yunanistan-Kavala Ticaret ve Sanayi Odası’ndan
Olga Kazianis, Bulgaristan-Dobrich Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Tatyana Gicheva, Erivan,
Ermenistan-Ulusal KOBİ Geliştirme Merkezi’nden Karen Vardanyan ve Proje ekibinin katılımıy-
la yapıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011- 2013 (18 Ay) dönemleri arasında Artvin
Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası,
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi işbirliği ile yürütülen ve 429,407.00 ’lik bu proje, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm
alanında etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin tanıtımına yönelik ulusal ve
uluslararası faaliyetleri desteklemek, bölgeye gelen turist sayısını arttırmak ve uzun vadeli
turizm vizyonuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Trabzon’da 28, Ordu’dan
12, Giresun’da 14, Rize’de 13, Artvin’de 15, Gümüşhane’de 16 turizm potansiyeline sahip
destinasyon bölgesinin 360° panoramik sanal turu, kısa filmleri ve hava çekimleri hazırlanmış-
tır. Ayrıca Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinin 360° panoramik sanal
turlarının, kısa filmlerinin ve hava çekimlerinin yer aldığı Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça
dillerinde ayrıntılı web sitesi de bölgenin hizmetine sunulmuştur.
Kalkınma Ajansı Destekleri
Her Yönüyle Karadeniz