Page 184 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
184
ları, makine bölümü, metal bölümü, mobilya&dekorasyon, yapı bölümleri, Makine Mühen-
disleri/teknikerleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunu toplam 40 gence tasarım programları
eğitimi verilmiş, bu kişilerin bölge sanayisi için yeni tasarım ve üretim teknolojilerini kullanma
becerileri geliştirilmiştir. Dolayısıyla bölgede imalat sektöründe faaliyet gören KOBİ’lerin tasa-
rım konusunda büyük eksiklik duyduğu kalifiye eleman eksikliği de karşılanmasına da büyük
katkı sağlanmıştır.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında
yürütülen proje, bölgede turizm üzerine faaliyet gösteren turizm işletmelerinin hizmet kalite-
sini iyileştirerek, müşteri memnuniyeti sağlanarak rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bu-
lunmayı amaçlamıştır. Bu amaçla turizm işletmelerinin ön büro ve servis-mutfak konusunda
yaşamış oldukları nitelikli personel eksikliği sıkıntılarının giderilmesi hem de bölge gençlerinin
istihdamlarına katkıda bulunulması amacıyla proje kapsamında 30 ön büro ve 20 servis-mut-
fak elemanı olarak toplamda 50 işsiz gencin ilgili alanlarda eğitim alması sağlanmıştır. Eğitim
alan kişilerin % 90’nın istihdamları tamamlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile
yürütülen projenin bütçesi 84.314,66 Euro’dur.
Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı ile 01.10.2010 tarihinde imzalanan ve Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından yürütülen “Next Generatıon Takes Charge - Yeni Nesil İş Başında”
projesi; Türkiye’de ve bölgede yüksek oranda yer alan aile şirketlerinde yaşanan nesilden
nesile devir aktarımında yaşanan sıkıntıları ve sistemsizlikleri yenilikçi teknolojiler kullanarak
ortadan kaldırmayı ve böylece KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişimini hem yerel düzeyde hem de
uluslararası düzeyde sağlamayı hedeflemektedir 340.740,00 Euro bütçeye sahip olan proje
kapsamında İtalya, Avusturya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu konuda öncü kurum ve kuruluş-
larla oluşturulan uluslar arası işbirliği sayesinde, ülkemizde aile işletmelerinin nesilden nesile
devir gerçekleştirilirken yaşayabileceği muhtemel sorunları önleyebilecek bir eğitim ve danış-
manlık paketi hazırlanmıştır. 5 Dilde hazırlanan bu eğitim paketinin yanı sıra Aile İşletmeleri’nin
her an kullanabileceği bir e-learning platformu oluşturulmuştur.
Eylül 2011 ve 2013 tarihleri arasında yürütülen proje; Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) için ye-
nilikçi ve somut önlemlerin nasıl alınabileceği, VET öğretmenleri, eğiticileri ve danışmanlarına
genç öğrencilerin motivasyonu ve katılımının nasıl artırılması gerektiği konularında yol göster-
mektedir. Daha somut olarak, temel beceri ve müşteri hizmetleri eğitiminin cazip bir yöntem
olan multimedya yoluyla mobil cihazlar üzerinden; turizm, sağlık, inşaat ve gıda üretimi iş
alanlarında Norveç, İtalya, İspanya, ve Türkiye’de uygulanmasını içermektedir. Bu anlamda
Turizm İçin Ön Büro ve Servis-Mutfak Elemanı Projesi
Yenilik Transferi
Next Generation Takes Charge - Yeni Nesil İş Başında
Reach The Hard - To - Reach: How To Engage Young Learners In Workplace Training Via Mobile
Assisted Learding (Gençleri İşyerinde Mobil Destekli Araçlarla Eğitimi Projesi)