Page 182 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
182
Gemi İnşa Sanayi-Üretim Destek ve Ar-Ge Merkezi Projesi
Trabzon Ticarete ve Sanayi Odası ve S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük
Sanat Kooperatifi tarafından 2009 yılında hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonu’nun uygun
görüşü alınarak 04.06.2012 tarihinde onaylanma ve ihale süreci başlamıştır. Karadeniz Teknik
Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,5 milyon Euro’dur. Proje kapsamın-
da, bölgede mevcut haliyle dahi en büyük iş ve istihdam sahası olan gemi inşa sektörü işlet-
melerinin teknoloji seviyelerini, üretim organizasyonlarını düzenleyerek kalitelerini ve verimle-
rini arttırmak; bölge içi ve dışı pazarlara ulaşmalarına ve pazarlama faaliyetlerine danışmanlık
ve destek hizmeti sunarak katkıda bulunmak; tasarım, projelendirme ve mühendislik hizmet-
leri ile destekleyip her tip gemi siparişine cevap verebilecek ustalık potansiyellerini ortaya
çıkarmak, gemi teknolojileri laboratuarı ile Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amaçları ile her
birinin bu hizmetleri alarak faydalanabilecekleri ortak bir merkezin (Gemi İnşa Sanayi Destek
Merkezi-GİSDEM) kurulacaktır. GİSDEM bünyesinde; gemi inşa pazarını sürekli takip etmek,
müşterilerle tersaneleri buluşturmak, yurt içi veya yurt dışı ilgili fuarlara, toplantılara giderek
tersanelere ve diğer tekne imalatçılarına sipariş çekmek gibi faaliyetler yürütmek gibi hizmet-
leri verebilecek Pazarlama ve Danışmanlık Birimi oluşturulacak ve bölge Gemi İnşa Sanayinin
5 ve 10 yıllık yol haritası belirlenecektir. Ayrıca KOBİ’lerinin üretim sistemlerine, kurumsal ya-
pılarını geliştirebilmek amacıyla, Kaynak Planlaması ile Kurumsal Kaynak Planlaması (MRP-
IIManufacturing Resource Planning, ERP-Enterprise Resource Planning) programları, tersane
işletmelerine özgü ve Doğu Karadeniz Gemi İnşa Sanayi-ÜDAGMER’de dahil edilerek hazırla-
nacak ve işletmelere entegre edilecektir.
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, uzun adı ile “Ağ Oluşturma ve Bölgelerarası İşbirliği için
KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” Projesi, 22 Şubat 2011 tarihinde çalışma-
larına başlamıştır. Ekonomi Bakanlığı’nın faydalanıcı kuruluş olduğu ve 5 milyon Avro toplam
bütçeye sahip proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte-
dir. 28 Temmuz 2011 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından açılışı yapılan
projenin 30 ay sürmesi ve 2013 yılının Ağustos ayında tamamlanması planlanmaktadır. Proje
ile KOBİ’ler arası işbirliklerinin artırılması, teşvik edilen işbirlikleri ile firmaların verimlilik ve kat-
ma değer artışlarının sağlanması, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)