Page 181 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

181
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Londra’da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı WTM 2012 ile eşzamanlı olarak düzenlenen ve
projenin ilerleme durumunun gözden geçirilmesini amaçlayan etkinliğe Proje Koordinas-
yon Ofisi’nden Zeki Mert Barut katıldı. Etkinlik kapsamında projenin ara raporu hazırlandı ve
Trabzon’da yapılması planlanan Kültür Rotası Toplantısı’na ait detaylar gözden geçirildi.
Projenin çıktılarının tanıtılması ve duyurulması amacıyla Köstence Ticaret ve Sanayi Odası ev
sahipliğinde Köstence’de gerçekleşen etkinliğe Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Zihni
Serdar ve Mustafa Albayrak, Proje Koordinasyon Ofisi’nden ise Zeynep Çiçek ve Cengizhan
Sungurlu katılmıştır.
Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi Projesi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nca yürütülmekte olan IPA kapsamındaki “Trabzon Peynir Altı
Suyu Tozu Üretim Tesisi” ile “Doğu Karadeniz Gemi İnşa Sanayi Üretim Destek ve Hizmetleri”
projelerinin bütçeleri 19 Milyon Euro’ya yükseltildi. TTSO’da yapılan toplantıda, AK Parti Trab-
zon milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, TTSO Başkanı M.
Suat Hacısalihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Aydın söz konusu projeler üzerinde de-
ğerlendirme çalışmasında bulundular. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2009 yılında
hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonu’nun uygun görüşü alınarak 12.10.2012 tarihinde onay-
lanma ve ihale süreci başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Beşikdüzü Organize Sanayi
Bölgesi ortaklığında gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,3 milyon Euro’dur. Proje kapsamında
bölgede bulunan süt sektöründeki firmaların önemli atığı olan ve çevreye büyük zarar veren
peynir altı suyununun bir çok yararlı yan ürüne dönüşümünü sağlayan bir geri dönüşüm tesi-
sinin kurulumu gerçekleştirilecektir. Bu tesisle ortalama yıllık 200.000 ton peynir altı suyunun
hammadde toplama tankerleri ile toplanacak ve geri dönüşümü sağlanıp endüstriyel anlamda
çok değerli olan peynir altı suyu tozu üretilecektir. İşlem sonucunda elde edilen peynir altı suyu
tozu sanayi üretiminde katkı maddesi olarak (ilaç, gıda ve kimya sanayinde) kullanılmak üzere
pazarlanacaktır. Böylece süt sektöründeki firmalar hem atıklarını değerlendirerek fon oluştura-
cak hem de çevresel etkiler açısından olumsuzluklar ortadan kaldırılacaktır. Proje sonunda iki
peynir altı suyu işleme tesisi kurulacak ve hammadde toplama tankerleri alınacaktır.
We.Come Projesi Yönetim Toplantısı
(5-7 Kasım 2012, Londra / İngiltere)
Karadeniz Ticaret Ağı Projesi Kapanış Toplantısı
(26-29 Kasım 2012, Köstence / Romanya)
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı