Page 180 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
180
Şubat 2012 tarihinde düzenlenen ve Eurochambers tarafından ETCF (Avrupa-Türk Odaları
Odalar Forumu) yürütülen proje kapsamında oda personellerinin uluslararasılaşma konusun-
da yetkinleştirilmesinin amaçlandığı eğitime Proje Koordinasyon Ofisi personeli Bilgen Akmer-
mer katıldı.
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Proje’si kapsamında, 16 - 18 Nisan 2012 tarihleri arasında, dün-
yadaki sayılı başarılı küme yönetimi merkezi örneklerinden olan Clusterland Upper Austria
Ltd.’ye ziyarette bulunulmuş ve yılda bir kere ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Küme Akade-
misi (Cluster Academy) eğitimine katılım sağlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelen-
me Destekleri Dairesi Başkanı Sn. Emrah Sazak, Uzman Yardımcısı Sn. H.Şafak Ergün, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Uzman Yardımcısı Sn. Özden Karadağ, KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi’nde yerel paydaşı Oda ve Birlik temsilcileri ile Proje’de görev alan Gazi-
antep, Çorum, Samsun ve Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörleri’ni kapsayan 11
kişinin katıldığı eğitime Odamız Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz katılım
sağlamıştır.
Kümelenme Akademisi eğitimini takiben heyet, 18-20 Nisan 2012 tarihlerinde Viyana’daki Av-
rupa Kümelenme Konferansı’na (European Cluster Conference 2012) katılım sağlamıştır.
Odamızın da ortağı bulunduğu ve 5 ayrı ülkeden kurum ve kuruluşlarla yürütülen We.Come
projesinin açılış toplantısına Proje Koordinasyon Ofisi’nden Zeki Mert Barut katıldı. Toplantıda
proje ortakları ile bir araya gelinerek projenin faaliyet takvimi gözden geçirildi.
Odamızın da ortağı bulunduğu ve Karadeniz havzası üzerinde bulunan 5 ayrı ülkede tica-
ri işbirliklerini artırmayı amaçlayan Karadeniz Ticaret Ağı projesi kapsamında tüm ortakların
kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim etkinliğine TTSO Proje Koordi-
nasyon Ofisi’nden Buğra Kahraman, Elif Duman ve Zeki Mert Barut katıldı.
Projenin bitiminden önceki son toplntıda projenin sürdürülebilirliği, görsel kimliğinintanıtılması
ve inal raporunun hazırlanması üzerine görüşüldü. Toplantıya Proje Koordinasyon Ofisi’nden
Zeki Mert Barut katılmıştır.
EUROCHAMBERS Uluslararasılaşma Eğitimi
(1-3 Şubat 2012, Annency / Fransa)
Kümelenme Akademisi
(16-18 Nisan 2012, Linz / Avusturya)
Kümelenme Konferansı
(16-18 Nisan 2012, Linz / Avusturya)
We.Come Projesi Açılış Toplantısı
(4-5 Haziran 2012, Lucca / İtalya)
Karadeniz Ticaret Ağı Projesi İş Okulu
(26-29 Haziran 2012, Köstence / Romanya)
Kavala Karadeniz Ticaret Ağı Toplantısı
(22 Eylül 2012, Kavala / Yunanistan)