Page 179 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

179
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
ri arasında düzenlenen “Rostov Bölgesi Uluslararası İş Forumu” toplantısına katıldı. Heyete
TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Çelebi, Özcan İlarslan, TTSO Rusya Federasyonu ile İlişki-
leri Geliştirme Komisyonu Başkanı İbrahim Sertel, Meclis Üyesi Ömer Velioğlu, TTSO Trabzon
ABİGEM İş Geliştirme Müdürü Ali Rıza Kul, TTSO Proje Ofisi Uzmanı Buğra Kahraman, DOKA
Uzmanları Mehmet Bozdoğan, Serkan Mansız ve Feyzanur Çelik katıldı.
Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Sürdürülmesi projesinin çıktılarının tanıtılması ama-
cıyla İtalya’da yapılan kapanış toplantısına odamızdan Adnan Sağlam, Ayhan Mazlum, İsmail
Öztürk, Murat İskender, Mustafa Albayrak, Zeynep Çiçek ve İrem Gürhan katılmıştır.
Karadeniz Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında TTSO’nun da dahil olduğu 5 farklı ülkeden
kurum ve kuruluşun ortaklığıyla yürüttüğümüz Karadeniz Ticaret Ağı projesinin koordinasyon
toplantısı Ermenistan’ın Erivan kentinde gerçekleşti. Proje faaliyetlerinin irdelenmesi ve ge-
lecek etkinliklerin planlanmasının amaçlandığı etkinliğe Proje Koordinasyon Ofisi’nden Anıl
İpekçi katıldı.
NEXT Projesi’nin ikinci koordinasyon toplantısı, Avusturyalı ortağın ev sahipliğinde
Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlendi. Aralık 2011’de düzenlenen etkinliğe proje ortakla-
rını temsilen KTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayyıldız ve Arş.Gör. Nihan Aydın; DKİB’den Cenk
Ayhan ve Proje Koordinasyon Ofisi’nden Ümit Orhan ve Bilgen Akmermer katıldı.
Odamızın da ortağı bulunduğu ve AB ülkelerinden 7 ortakla yürütülen, Türkiye’de uygulan-
masını hedefleyen “REACH The Hard-To-Reach” projesinin açılış toplantısı 13-14 Aralık 2011
tarihlerinde proje ortaklarından olan BEST GmbH’nin ev sahipliğinde Avusturya’nın Viyana
kentinde gerçekleşti. Proje ortaklarının birbirleriyle tanıştığı, proje iş planının tartışıldığı ve ilgili
ülkelerde projenin nasıl yürütüleceğine dair fikir-alışverişinde bulunulduğu etkinliğe Proje Ko-
ordinasyon Ofisi’nden Elif Duman katıldı.
Genç Girişimcilik Projesi Final Toplantısı
(23-26 Kasım 2011, Milano / İtalya)
Karadeniz Ticaret Ağı Koordinasyon Toplantısı
(4-5 Kasım 2011, Erivan / Ermenistan)
NEXT Projesi Koordinasyon Toplantısı
(Aralık 2011, Viyana / Avusturya)
REACH Açılış Toplantısı
(12-13 Aralık 2011, Viyana / Avusturya)