Page 178 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
178
Kilit Elemanların Yetiştirilmesiyle KOBİlerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Sheffield Tica-
ret ve Sanayi Odası’nın tecrübe ettiği iyi deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir çalışma gezisi
düzenlendi. Etkinlik kapsamında Avrupa’nın iyi Odalarından biri olan Sheffield Ticaret ve Sa-
nayi Odası’nın kurumsal yapısı ve özellikle KOBİ’lere verdikleri hizmetler incelenerek tecrübe
aktarımının sağlanması hedeflendi. KTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Orhan Aydın’ın da iştirak ettiği
etkinliğe TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan ile Proje Koordinasyon Ofisi’nden Ümit Orhan,
Hakan Eryüzlü, Elif Duman ve Işıl Nuhoğlu Orhan katıldı.
Avrupa Komisyonu LDV - Yenilik Transferi Programı kapsamında 3 Yabancı ortak ve 7 Türk
ortak ile birlikte yürütülen projenin ilk koordinasyon toplantısı İtalya’nın Vicenza kentinde dü-
zenlendi. Toplantıya proje ortaklarını temsilen KTÜ’den Prof. Dr. Orhan Aydın ve Prof. Dr. Taner
Acuner ile DKİB Genel Sekreter İdris Çevik’in yanı sıra Proje Koordinasyon Ofisi’nden Ümit
Orhan ve Bilgen Akmermer ile TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan katıldı.
TTSO bünyesinde girişimcilerin desteklenmesi için Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi’nin
kurulmasını amaçlayan “Genç Girişimciliğin Desteklenmesi ve Sürdürülmesi” projesinin İtal-
ya’daki açılış toplantısına Proje Koordinasyon Ofisi’nden proje çalışanları Zeynep Çiçek, Fey-
yaz Özyazıcı ve İlknur Özaydın katılmıştır.
Karadeniz havzasındaki tüm ülkelerden temsilcilerin davet edildiği ve yeni açılan Karadeniz Sı-
nırötesi İşbirliği Programı çağrılarını tanıtmayı ve ortaklık kurulmasını teşvik etmeyi amaçlayan
etkinlik, Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleşti. Etkinliğe TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erkut
Çelebi ve Proje Koordinasyon Ofisi personeli Zeki Mert Barut katıldı.
Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Sürdürülmesi projesi kapsamında Milano Ticaret ve
Sanayi Odası’nda girişimcilik alanındaki iyi deneyimlerin odamıza aktarılmasını hedefleyen
çalışma ziyareti etkinliğine TTSO’dan Mustafa Zihni Serdar, Özcan İlarslan, Selahattin Bektaş,
Nurcan Göç, Hakan Hazaroğlu ve Proje Koordinasyon Ofisi’nden Zeynep Çiçek katılmıştır.
M. Suat Hacısalihoğlu Başkanlığı’ndaki heyet Rusya Federasyonu’nda 20-22 Ekim tarihle-
Yurtdışı İş Görüşmeleri
SHEFFIELD Çalışma Ziyareti
(7-14 Eylül 2009, Sheffield / İngiltere)
NEXT Projesi Koordinasyon Toplantısı
(Mayıs 2010, Vicenza / İtalya)
Genç Girişimcilik Projesi Açılış Toplantısı
(3-10 Nisan 2011, Milano / İtalya)
2. AER Karadeniz Sınırötesi İşbirliği Programı Toplantısı
(5-6 Nisan 2011, Batum / Gürcistan)
Genç Girişimcilik Projesi Çalışma Ziyareti
(1-7 Mayıs 2011, Milano / İtalya)
Rostov Bölgesi Uluslararası İş Forumu
(20-22 Ekim 2011, Rostov / Rusya)