Page 176 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
176
rın/uygulayıcıların çeşitli inovasyon temaları geliştirme ve uygulama kapasitelerinin arttırılması
ve ayrıca kendilerine AB üyesi ülkelerde uygulanmakta olan en yeni inovasyon yöntemleri ve
mekanizmaları hakkında bilgi verildi. Programa Ekonomi Bakanlığı, MFİB, projenin uygulan-
dığı illerdeki işbirliği kuruluşları yetkilileri ve proje uzmanlarından oluşan 12 kişi katılım sağladı.
Ekonomi Bakanlığı’nın sa-
hipliğinde Trabzon’un da
dahil olduğu ve Türkiye’nin
beş kentinde uygulanan,
KOBİ İşbirliği ve Kümelen-
me Projesi kapsamında
kümelenme
çalışmaları
gerçekleştirilmek
üzere
Trabzon için öncelikli sek-
tör olarak gemi inşa sek-
törü belirlendi. Sektörde
gerçekleştirilen saha çalış-
maları, çalıştaylar ve analizler sonucunda sektör strateji raporu hazırlandı. Hazırlanan bu rapor
doğrultusunda kümede yer alan firmalar ile aynı boyutlarda olan ve aynı aşamalardan geçmiş
firmaların incelenmesi için Hollanda’ya iş ve inceleme ziyareti düzenlendi. Düzenlenen bu
etkinliğe Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve Proje Koordinasyon Ofisi personeli eşlik etti. Katılım-
cılar: Zeynep İyiler (Ekonomi Bakanlığı), İrem Konuk (Ekonomi Bakanlığı), Elif Duman (TTSO
Proje Koordinasyon Ofisi), Yeliz Çuvalcı (KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi), Rüstem Ergün
(Ergün Gemi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.), Hüseyin Ergün (Ergün Gemi Sanayi - Rüstem Ergün),
Erdem Serdar Öğmen (Aksoy Gemi Sanayi - Bahattin Aksoy), Hamza Geçgin (Sezer Mühen-
dislik - Mustafa Kemal Sezer), Zafer Başaran (Başaran Gemi Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.), Rıfkı
Başaran (Başaran Gemi Sanayi - Rıfkı Başaran), Yüksel Şengün (Ferhat Usta Gemi Sanayi -
Cemal Şengün), Kenan Şengün (Şengün Gemi Sanayi - Temel Şengün), Cihan Erhan (Erhan
Gemi Sanayi - Kenan Erhan), Recep Kalyoncu (Balıklı Makine - Recep Kalyoncu), Süleyman
Pulat (Pulat Boru Plastik ve Makine Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.).
Hollanda İş ve İnceleme Ziyareti
(02-04 Eylül 2012, Groningen-Rotterdam / Hollanda)