Page 173 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

173
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Proje Danışmanlık Hizmetleri
Avrupa Birliği Katılım Programları da dahil olmak üzere kurum ve kuruluşlara AB politikaları,
teklif çağrıları, hibe programları ve finansa erişim konularında bilgilendirme ve danışmanlık
hizmetleri veren projesi kapsamında; • 10 AB projesi hazırlanmış ve içinde işsiz gençlerin,
kadınların ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının bulunduğu toplam 730 kişiye eğitim veri-
lerek bölgeye toplamda 1.624.000 Avro’luk bir kaynak kazandırılmıştır. • KOSGEB Girişimcilik
Programı’na sunulmak üzere hazırlanan 27 proje ile girişimcilerimizin yeni işyerleri kurmaları
sağlanmış ve toplam 1.839.460,17 TL’lik kaynak bölgeye kazandırılmıştır. • KOSGEB KOBİ
Proje Destek Programı’na hazırlanan toplam 16 proje ile bölgemiz firmalarının kaynak kul-
lanmaları sağlanmıştır. • Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)’ın yürütülmesinden
sorumlu Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’na 5 adet proje hazırlanmış ve sunulmuştur. •
KOSGEB Ar-Ge programı’na 2 adet proje hazırlanmış ve sunulmuştur.
Fikri Tescil Hakları Danışmanlığı ve TOBB GS1 Hizmetleri
Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında işletmelere marka tescil, faydalı model, patent ve
coğrafi işaret de dâhil olmak üzere fikri tescil hakları hizmeti verilmektedir. • Marka Tescil:
2011-2012 yılları içerisinde 67 marka tescil başvurusu gerçekleştirilmiştir. • Coğrafi İşaret:
Bölgemize has 3 ürüne ait coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmiş, yeni ürünlerin korunması ko-
nusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. • Patent ve Faydalı Model: Toplamda 4 adet pa-
tent başvurusu yapılmış, bunlardan iki tanesine ait tescil belgesi düzenlenmiş olup ikisine ait
başvuru süreci halen devam etmektedir. • 2008-2012 yılları arasında üyelerimize 63barkod
hizmeti verilmiştir.
Türkiye-Avrupa
Odalar
Forumu
(ETCF) programı kapsamında KTÜ ve
İngiltere’nin Sheffield Ticaret ve Sanayi
Odası ile ortaklaşa yürütülen ve bölge-
mizdeki çeşitli sektörlerdeki KOBİ’lerin
kilit elemanlarının eğitilmesini ve uluslar
arası işbirlikleri kurmasını amaçlayan
proje kapsamında bölgemizden 5 fir-
ma temsilcisi ve Proje Koordinasyon
Ofisi’nden üç personel Sheffield’da ger-
çekleşen ikili görüşmelere katıldı. Katı-
lımcılar: Hasan Önder (Güneş Gıda ve
Amb. San. Tic. A.Ş.), Şeref Çolak (Değişim Mühendislik) Pınar Çelikarslan (Çolakoğlu Müh.
Mak. San. Tic.Ltd. Şti.), Mustafa Gümüş (İpekplast Ambalaj Ve Plastik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.),
Murat Alemdaroğlu (TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş.), Ümit Orhan (TTSO Proje Koordinasyon
Ofisi), Elif Duman (TTSO Proje Koordinasyon Ofisi), Uzay Bulut (TTSO Proje Koordinasyon
Ofisi).
İkili Görüşmeler
Sheffield İkili Görüşmeleri
(24-29 Kasım 2009, Sheffield / İngiltere)