Page 171 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

171
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Türkiye genelinde olduğu gibi Bölgemiz de genç nüfus anlamında önemli bir potansiyele sa-
hip olmakta ancak maalesef bu genç içinde nüfus büyük illerimize büyük göç yaşamaktadır.
Bu anlamda bölgemizde de girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için gi-
rişimciliği destekleyen yapıların oluşturulması sağlanmalıdır. Gençlerimiz maddi destek kadar
kendilerine yol gösterecek, onlara yardım edecek ve sürekli danışabilecek yapılara da ihtiyaç
duymaktadır. Bu noktadan hareketle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Trabzon
Genç Girişimcilik Merkezi’ni kurmuştur. Temmuz-2011 yılında kurulan merkez kapsamında
bölgede girişimciliğe bir çok farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, bir çok girişimciye kendi iş
fikirlerini hayata geçirebilmeleri için eğitimler verilmiş bu kişiler içinde tüm hazırlıklarını tamam-
lamış ve işletme kurmaya hazır olan girişimcilere KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden finansal
kaynak sağlanmıştır. Toplamda 100 kişiye eğitim verilmiş, hazırlanan girişimcilik projeleri ile 27
girişimci yeni işyerlerini kurmuş ve toplam 1.839.460,17 TL’lik kaynak bu girişimcilere aktarıl-
mıştır.
Dünyanın 45’ten fazla ülkesinde KOBİler başta olmak üzere girişimcilere, araştırma merkezleri
ve kamu kurum ve kuruluşlarına yabancı ortaklar bulmalarında, yenilikçi yönlerini geliştirme-
lerinde ve AB programlarına katılımlarında destek olmayı amaçlayan, dünyada 470 kurum ve
kuruluş tarafından uygulanan bir KOBİ kuruluşları ağı projesidir. Karadeniz Konsorsiyumu’nun
bir ortağı olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 2009 yılından beri proje kapsamında Samsun
Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun KOSGEB ve Trabzon
KOSGEB Hizmet Merkez Müdürlükleri ile ortaklaşa çalışmaktadır.
Genç Girişimcilik Merkezi
Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz