Page 170 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
170
atılması gereken stratejik adımları içeren Sektör Stratejisi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma
yine küme üyesi firmaların aktif katılımları ile gerçekleştirilmiş, bu kapsamda yerel ve ulusla-
rarası uzmanlar görev almıştır. Aynı zamanda ortaya çıkarılan bu rapor Ekonomi Bakanlığı’nın
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Desteği için İhtiyaç Ana-
lizi niteliği taşımaktadır. • Hollanda ve Almanya ülkelerini kapsayan iş gezisi düzenlenmiştir.
Programa firmalar, TTSO, Ekonomi Bakanlığı ve Proje temsilcileri katılım sağlamıştır. Program
kapsamında firma ziyaretleri, tedarikçi ziyaretleri, uzman sunumları, küme ziyareti, fuar ziya-
reti ve ikili iş görüşmeleri etkinlikleri yer almıştır. Katılım öncesi firmaların kartvizit ve katalog
ihtiyaçları küme üyeleri için yapılan ortak çalışmalar ile giderilmiştir. Aynı zamanda küme için
logo tasarımı yapılmıştır. • Trabzon Gemi İnşa Kümesi’nin tanıtım ve pazarlama konularında-
ki sorunlarının çözümüne yönelik proje kapsamında Pilot Proje tasarlanmış ve uygulamaya
geçirilmiştir. Bu bağlamda Tanıtım ve pazarlama birimi için iş planının hazırlanması ve pazar-
lama odaklı websitesi olan www.trabzonshipyards.com için çalışmalar devam etmektedir. •
Ekonomi Bakanlığı’nın URGE Desteği için proje hazırlıkları tamamlanmış sunumu gerçekleş-
tirilecektir.
• Ekonomi Bakanlığının yakından izlediği ve desteklediği Trabzon kuyumculuk sektörünün kü-
melenmesi için 18 Temmuz 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri
Daire Başkanı M. Emrah SAZAK’ın katılımı ile ilk bilgilendirme toplantısı Trabzon’da gerçekleş-
ti. • Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında
Ekim 2011’de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi
çalışanları, Gemi İnşa kümesinin ardından, Ekonomi Bakanlığının etkin yönlendirmesi ile ikinci
küme olarak Trabzon hasırı ve kazaziyesi üreticilerini kümelenme çalışması ile dünyaya açma
çalışmalarını başlatmıştır. • Bu çalışmayı takiben 20 Kasım 2012 tarihinde Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası’nda yapılan ikinci geniş katılımlı çalıştayda Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi
çalışanları tarafından firmaları bilinçlendirme ve 2010/8 sayılı Tebliğ ile sunulan 3 yıllık ulusla-
rarasılaşma vizyonu etrafında birleştirme çalışmaları çok kısa sürede sonuç vermiştir. Küme-
lenme için Tebliğ’de istenen şahıs firmasından kurumsal şirket yapısına dönüşümün hukuki ve
finansal boyutları araştırılarak firmalara bilgi verildi. • Çalıştayda firmaların URGE Desteğine
olan ilgileri dahilinde proje hazırlık çalışmaları başlatılmış halen devam etmektedir.
Kuyumculuk Kümelenmesi