Page 169 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

169
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
T.C. Ekonomi Bakanlığı liderliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında ve
ECORYS’in teknik desteği ile yürütülen projede, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel
Programı (BROP) kapsamındaki illerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak
hedefli, BROP içi, BROP dışı iller ile uluslararası ağ yapılanma ve işbirliğinin küme tabanlı
stratejiler vasıtasıyla geliştirilmesi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ta-
rafından ortak finanse edilen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Projesi’nin açılış toplantısı,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da katılı-
mıyla Ankara’da yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın bünyesinde kurulan Trabzon
Kümelenme Bilgi Merkezi’nin resmi açılış töreni Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon
Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bali, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısali-
hoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Dairesi
Başkanı Emrah Sazak, akademisyenler, proje ortakları ve davetliler katılımı ile gerçekleştirildi.
Kümelenme Bilgi Merkezinin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ise şu şekilde; • Proje-
nin kilit kararlarının alındığı Yerel Danışma Komitesi yereldeki paydaş temsilcilerinin katılımı ile
oluşturulmuştur. Bu komite düzenli aralıklarla çalıştaylar gerçekleştirmektedir. Mevcut durum-
da 3 çalıştay gerçekleştirilmiştir. • Kümelenme çalışmaları gerçekleştirilebilecek sektörlerin
belirlenmesi ve öncelikli sektörün seçilebilmesi amacı ile Trabzon’un Ekonomik Analiz Raporu
oluşturuldu. Çalışma kapsamında Trabzon’da farklı sektörlerden 15 firma ve 10 kurum bölge-
de öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla ziyaret edildi. • Hazırlanan Ekonomik Analiz
Sonucuna bağlı olarak Yerel Danışma Komitesi tarafından, Proje için öncelikli Küme olarak
Gemi İnşa belirlendi.
• Proje kapsamında kümelenme çalışmaları gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak belirlenen
gemi inşa sektörde yer alan firmalar düzenli ziyaret edilmekte ve belirli aralıklarda çalıştaylar
gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda 10 çalıştay gerçekleştirilmiştir. • Proje kapsamında
küme üyesi firmalar ve kurum, kuruluş temsilcileri ziyaret edilerek değer ve tedarik zinciri ana-
lizi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda Trabzon Gemi İnşa Sektörü Değer ve Tedarik
Zinciri Analiz Raporu hazırlanmıştır. • Değer ve Tedarik Zinciri Çalışmaları ile sektörün mevcut
durumu ortaya koyulmuş buna bağlı olarak da sektörün geleceğe yönelik çalışmalarını ve
Kümelenme Bilgi Merkezi
Gemi İnşa Kümelenmesi