Page 168 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Projeler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
168
2009 yılında “Bilgisayarlı Tasarım Pro-
jesi CAD-CAM” ile kurulan Teknokent
Tasarım Biriminde; tasarım, eğitim, pa-
tent çalışmaları, danışmanlık hizmetleri
sunulmaktadır. Hali hazırda 3 adet pa-
tent başvurusunun yapıldığı birimde 2
adet patent çalışmasına daha devam
edilmektedir. Birimde bünyelerinde
araştırma geliştirme departmanı bu-
lunmayan firmalar için alt yapı desteği
de sağlanmaktadır. Bu bağlamda hızlı
prototipleme makinası ile tasarımlar
dakikalar içerisinde fiziksel model ola-
rak elde edilmekte, optik tarama maki-
nesi ile dataları bulunmayan unsurların tarama metoduyla elde edilmesi ve üretime geçilmesi
sağlanmaktadır. Ayrıca birimde bulunan 1 adet CNC makinası ile firmalara hizmetin yanı sıra
birçok tasarım programını içinde bulunduran 20 kişilik bilgisayarlı eğitim salonuyla bireylere
eğitim hizmeti sunulmaktadır. Birimde 2009 yılı itibariyle CAD-CAM eğitimi ile 40 kişiye 5 ay
süreyle AutoCad, SolidWorks ve Ca-
tia eğitimleri verilmiş ve istihdam edil-
meleri sağlanmıştır. 2010 yılı itibariyle
Mobilyacılıkta tasarım başlığı altında
Avrupa birliği destekli 25 kişiye 7 aylık
eğitim verilerek bireylerin mesleki be-
ceriler edinilmesi sağlanmıştır. 2012 yılı
itibariyle 1 aylık süre içinde kalkınma
ajansı destekli 20 kişilik gruba teknik
tasarım eğitimleri verilmiştir. Birim ça-
lışmalarına hızla devam etmekte ve
hizmet gamını sürekli geliştirmektedir.
Odamızın Proje Koordinasyon Ofisi
Proje Koordinasyon Ofisi, temel hizmet olarak bölgede yer alan işletmelere, girişimcilere, sivil toplum
örgütlerine, kooperatiflere ve tüm kurum ve kuruluşlara yerel ve ulusal tüm fonlardan yararlanabilmeleri
için proje bazlı destekler vermektedir. Proje Koordinasyon Ofisi, bu hizmetlerini Tasarım Merkezi, Kü-
melenme Bilgi Merkezi, Genç Girişimcilik Merkezi ve Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında vermektedir.
Ayrıca, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesine kazandırdığı projeler dışında bölgede bulunan diğer
kurum ve kuruluşlara da birçok proje hazırlamıştır.
Tasarım Merkezi