Page 167 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

167
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında, Trabzon İŞ-KUR tarafından düzenlenen
ve Trabzon ABİGEM tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamam-
layan 150 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene Trabzon Valisi Dr. Recep Kı-
zılcık, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Belediye Başkanvekili
Nusret Onur, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, DOKA
Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, KOSGEB Trabzon İl Müdürü Dr. Mehmet Turhal, İŞKUR
Trabzon İl Müdürü Mustafa Bahadır ile kursiyerler katıldı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında Trabzon’daki
mesleki ve teknik eğitim okul/kurumları ile özel sektör arasında teknoloji transferi yapılmasına
ait esasları düzenleyen çerçeve protokol, Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık ile TTSO Yönetim
Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu arasında imzalandı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan pro-
tokol ile hazırlanan “Dört Mevsim Karadeniz Projesi” ile bölge turizmine önemli katkılar sağ-
landı. 18 ay sürecek olan proje “Turiz-
me Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı” kapsamında TTSO
Proje Koordinasyon Ofisi tarafından ha-
zırlandı. Toplam 398 bin TL tutarındaki
Projenin genel amacı; Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde sürdürülebilir bir turizmin
sağlanması kapsamında; tarihi, doğal
ve kültürel potansiyelin harekete geçi-
rilmesi ve alternatif turizm modellerinin
ortaya çıkarılması için turizmin altyapı-
sının oluşturulması ve etkin tanıtım po-
litikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin
turizmde markalaşmasını sağlamak.
Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan 150 Kursiyer Sertifikalarını Aldı
Özel Sektör İle Mesleki Eğitim Arasında Teknoloji Transferini Sağlayacak Protokol İmzalandı
“Dört Mevsim Karadeniz Projesi” Girişimcilere Yatırım Alanlarını Gösterecek