Page 158 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
158
TTSO Turizm Komisyonu Başkanı Hamit İnan, Komisyon Üyeleri Ahmet Sarı, Erkut Çelebi,
Özcan İlarslan, Ömer Sağıroğlu ve Halimağa Usta katıldı. Turizm Enformasyon Ofisi’nin kent
meydanında yeniden açılmasını talep etti. Komisyon öncelikle sektördeki personelin eğitim
çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini, bu amaçla İŞKUR ortaklığında personelin eğitilmesi
konusunda fikir birliğine vardı.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Mesleki Teknik Eğitim Komitesi başarılı
bir çalışma dönemi geçirdi. Yapılan Faaliyetler: 24 Mart 2012 saat 17.00’de Meslek Lisesi’nde
teknik öğretmenlerle danışma toplantısı yapıldı. 8 Mayıs 2012’de Ayşe Erkuloğlu tarafından
Trabzon merkezdeki istekli teknik öğretmenlere kurumsal iletişim semineri verildi. Ege Sanayi
Odası ile yapılan protokol gereği yazın alanları ile ilgili bir haftalık sanayi tecrübesi konusun-
da bilgi ve tecrübe paylaşımı için gerekli işlemler başlatıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Mesleki Eğitim Komitesi’ne sanal şirket uygulamaları ve dijital port folyo hazırlama konusunda
bilgi verildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenci-
lere sanal şirket uygulamaları ve AB gönüllü hizmet konusunda bilgilendirme yapıldı. TTSO ile
yapılan işbirliği ile oluşturulan Mesleki Teknik Eğitim Komitesi Başkanlığını TTSO Meclis Üyesi
Ahmet Dar yürütüyor. Komitede Servet Mete, Cesur Gerigelmez, Cem Erkuloğlu, Orhan Baki,
Orhan Genç (Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü), Nurgül Karagöz (PKSO)
Okul Müdürü, Süleyman Atasoy (Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Birimi üyesi)
Sekreter olarak görev yapıyor.
TTSO Turizm Komisyonu Turizm Enformasyon Ofisi’nin Meydan’a Alınmasını Sağladı
TTSO Mesleki Eğitim Komitesi’nin Faaliyetleri