Page 157 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

157
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sayısı 12 bini aşan bitki zenginliğinin korunup geleceğe aktarıl-
masının yanı sıra bu zenginliğin ekonomiye kazandırılmasının yolları aranıyor. Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası Meclis çatısı altında kurulan “Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyo-
nu” tarafından gündeme getirilen “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Ekonomiye Kazandırılması”
konulu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Orman ve Eczacılık Fakülteleri, Doğu Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı, Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve özel
sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. TTSO Avrupa İş Geliştirme Merkezi’nin organizasyo-
nununda 11 Ocak 2012 ve 18 Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen iki çalıştayla Bölgenin
zengin florasına bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflendi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyonu yaptığı toplantıda, yeni turizm sezonu
öncesinde Trabzon’un katılacağı fuar çalışmalarını belirleyerek üyelerin bu fuarlara katılmasını
sağlamak, bölge turizmini üst düzeyde tanıtımını gerçekleştirme çalışmalarını değerlendirdi.
Komisyonlar
Odamız meclis tarafından kurulan 7 ihtisas komisyonun da Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen
konu ve görev tanımları kapsamında çalışmalar yapıldı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Odun Dışı Orman Ürünleri Ekonomiye Kazandırılıyor
Turizm ve Fuar Komisyonları Ortak Toplandı