Page 155 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

155
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
22. Meslek Grubu Meclis Üyesi Cemal Binler...
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 22. Grup Meclis Üyesi Cemal Binler “İkamet
Amaçlı Konut İnşaatı Ve Konut Yapı Kooperatifleri” meslek komitesi adına Tem-
muz ayı meclis toplantısında sektörün durumunu içerin bir konuşma yaptı. “İka-
met Amaçlı Konut İnşaatı ve Konut Yapı Kooperatifleri” sektörünün lokomotif
sektör olduğunu ifade eden Cemal Binler, ana ve san sanayi ile Türkiye’nin lider
ve taşıyıcı sektörü olduğunu vurguladı.
23. Meslek Grubu Meclis Üyesi Ekrem Çapkınoğlu:
“2012’den sonra Türkiye’de müteahhitlik kanunu AB normlarına
kavuşturulacak...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 23. Meslek Komitesi adına Meclis Üyesi Ek-
rem Çapkınoğlu, sektörün sorunlarını Ağustos ayı meclisinde gündeme getirdi.
İnşaat sektörü, ülkemizin ana sektörlerinden biri olduğunu ifada ederek konuş-
masına başlayan Çapkınoğlu, oldukça yüksek istihdam oluşturan ve katma
değer üreten bu sektörün sorunlarının giderilebilmesi için, müteahhitlik hiz-
metlerinin yapısal temellerinin kurulması ve bunların yasal alt yapılarının oluş-
turulması gerektiğini belirtti. Çapkınoğlu, Sektörde yapılacak düzenlemelerin
Avrupa Birliği’yle bütünleşme sürecinde istihdam yapımızdan kaynaklanacak
problemleri ortadan kaldırabilecek değer ve önemde olduğuna dikkat çekti.
TTSO 11. Meslek Grubu Meclis Üyesi M. Hanefi Mahitapoğlu:
“Trabzon’daki gıda, içecek ve tütün ürünleri toptan ticaretini değerlendirdi...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 11. Grup - Gıda, İçecek ve Tütün Ürünleri Top-
tan Ticareti Meslek Komitesi adına Meclis Üyesi M. Hanefi Mahitapoğlu, Ekim
ayı meclis toplantısında sektörü değerlendirdi. Türkiye genelinde sektörde ge-
leneksel pazarın hızla organize pazarlara doğru geçiş yaptığını ifade eden Ma-
hitapoğlu, “Organize gıda pazarı gıda pazarının % 27,5’ini oluştururken bugün
bu oran % 35 civarındadır. Görüldüğü gibi gıda perakendeciliğindeki pazarın
büyük bölümü geleneksel pazarın elinde olmasına rağmen, Pazar hızla organi-
ze pazarın lehine değişmektedir. Bu gerçeklik yerli ve yabancı perakendecilerin,
büyümekte olan Türkiye’ye ilgilerini her geçen gün arttırmakta ve büyüme po-
tansiyeli satın alma birleşme ve yeni rekabet ortamını gündeme getirmektedir.”
dedi.