Page 154 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
154
19. Meslek Grubu Meclis Üyesi Cevdet Demir:
“Sağlık sektöründe yüzde 85 dışa bağımlı, bir rant kapısı oluştu. Kalitesiz ithal
ürünler yasaklanmalı, yerli ürünlerin önü açılmalıdır...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 19. Grup - Medikal Ürünler ve Ortopedik Mal-
zemelerin İmalat ve Ticareti Meclis Üyesi Cevdet Demir, Türkiye’nin sağlık sek-
töründeki kalitesiz ürünlere yasaklama getirilmesini isteyerek, sektöre üretimde
bulunan yerli ürünlerin tercih edilmesinin sağlanmasını istedi. Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısında meslek komitesinin sorunlarını
gündeme getiren Meclis Üyesi Cevdet Demir, son ekonomik kriz ve hükümetin
sağlık politikalarının sonucu medikal ürünler ve ortopedik malzemeler sektö-
rünün çok ağır sorunlarla baş başa kaldığını dile getirdi. Sağlık sektörünün bir
rant kapısı haline getirildiğini ifade eden Demir, sektörün yüzde 85 dışa bağımlı
hale getirildiğini, önlem alınmasının zaruri olduğunu ifade ederek, yerel üretici-
lerin önünün açılmasının kaçınılmaz olduğunu aktardı.
20. Meslek Grubu Meclis Üyesi Tayfun Sezeroğlu:
“Sağlık Sektörü paramparça oldu...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 20. Grup - Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kişi-
sel Bakım Merkezleri, Eczane, Bakım ve Temizlik Ürünlerinin Ticareti İle Temiz-
lik Hizmetleri Meslek Komitesi adına Meclis Üyesi Tayfun Sezeroğlu sektörün
içinde bulunduğu sorunları dile getirdi. “Hırsız muamelesi görüyoruz.!” diyerek
başladığı konuşmasında Sezeroğlu, sağlık sektöründeki birçok çarpıklığa dik-
kat çekti. Herkesin iyi işleyen bir sağlık sektörüne muhtaç olduğunu ifade etti.
Yaşanan olumsuzluklardan direksiyonun başında bulunan hükümetin sorumlu
olduğunu vurguladı.
TTSO 29. Meslek Grubu Meclis Üyesi Uğur Akdeniz:
“ Takipteki kredilerde kredi kartları oranı yüzde 5.5’dan yüzde 10-11’lere
fırladı...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 29. Grup - Finansal Hizmetler ve Holdinglerin
Faaliyetleri Meslek Komitesi adına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı
meclis toplantısında sektör adına konuşan meclis üyesi Uğur Akdeniz, özel-
likle kredi kartlarının kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Kredi kartı
kullanımında bilinçsizce hareket edildiğini anımsatan TTSO Meclis Üyesi Uğur
Akdeniz, özellikle işletmeleri uyararak kredi kartı ile ticarete yönelmemesi ge-
rektiğini vurguladı.