Page 152 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
152
30. Meslek Grubu Meclis Üyesi Cafer Hazaroğlu:
“Türkiye’de Özel sigortaya yönelişte büyük bir yöneliş olacak, Pazar büyük,
sektör AB ülkelerinin de dikkatinde...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 30. Grup - Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eks-
perlik Faaliyetleri Meslek Komitesi adına Meclis Üyesi Cafer Hazaroğlu sigor-
tacılık sektörünün gelişimi, Türkiye’deki konumu ve geleceğine yönelik meclis
üyelerine ayrıntılı bir bilgilendirme de bulundu. TTSO Meclis Üyesi Cafer Ha-
zaroğlu, sigortacılık sektörünün yaşamsal bir öneme sahip olduğunu anımsa-
tarak, Türkiye’de henüz sektörün çok bakir kaldığını, bu nedenle özellikle son
dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden dev şirketlerin Türk sigorta sektörü ile bir-
leşmeler yaşadığını ifade etti.
13. Meslek Grubu Meclis Üyesi Temel Kofoğlu:
“Mobilyacılar Sitesi Tek Fabrikaya Dönüştürülmeli...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 13. Grup - Motorlu Taşıtların ve Parçalarının
Ticareti, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi adına Meclis Üyesi Temel
Kofoğlu, sektörle ilgili ayrıntılı bir konuşmada bulundu. Sektörümüzün başlıca
sorunları hakkında bilgi aktaran Temel Kofoğlu, öncelikle Yüksek Vergi oran-
larının temel sorunları olduğunu kaydetti. Bu vergileri oluşturan unsurların ba-
şında ÖTV’nin geldiğini belirterek, “Oldukça yüksek olan Özel Tüketim Vergisi
oranının düşürülerek araç maliyetlerinin aşağılara çekilmesi ile pazardaki hare-
ketliliğin devamını sağlayacağını düşünüyorum. En düşük bir araç üzerindeki
vergi yükü yüzde 55-60 civarlarında olduğu, AB ülkelerinde ise bu oran yüzde
20 – 25 civarında değişiyor.” dedi.
TTSO 17. Meslek Grubu Meclis Üyesi İsmail Gençcelep:
“Beyaz eşya Sektörü düşük kar marjı ile daraltıldı. Zücaciye sektörü kaçak
Uzakdoğu ürünleri ile bitirildi...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 17. Grup - Dayanıklı Tüketim Malları ve Di-
ğer Ev Eşyaları Ticareti Meclis Üyesi İsmail Gençcelep, sektör adına mecliste
konuştu. Züccaciye sektöründe, daha karmaşık sorunlar yaşandığını aktaran
İsmail Gençcelep, özellikle ülkeye belgesiz mal girişi üreticilerden ve ithalatçı-
lardan sektörde haksız rekabeti körüklediğini, belgeli ürün satan üreticiler itha-
latçılar adeta cezalandırıldığına değindi.