Page 151 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

151
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
33. Meslek Grubu Adına Konuşan Meclis Üyesi Ayhan Sürmen:
“Karadeniz Ekonomisinin Can Damarı Turizm Canlandırılamadı, Gürcistan En
Büyük Rakip...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 33. Grup - Yiyecek ve İçecek Sunum Hizmet-
leri Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Sürmen, sektörde yaşanan sorunları ve
çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini Eylül ayı meclis toplantısında aktardı. 33.
Meslek Komite Başkanı Ayhan Sürmen, komşu Gürcistan’ın doğal özellikleri ve
sosyal hayatı Karadeniz turizminin en büyük rakibi olarak giderek güçlendiğine
işaret etti. Turizm sektöründe faaliyette bulunan 1. sınıf içkisiz lokanta tesisle-
rinde, KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi önerisinde bulunan TTSO
33. Grup -Yiyecek ve İçecek Sunum Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ayhan
Sürmen, bu önerilerinin TTSO yönetimi tarafından, TOBB ve Maliye Bakanlığı,
nezrinde girişimlerde bulunmasını talep etti.
10. Meslek Grubu Meclis Üyesi Cesur Gerigelmez:
“Sektörümüz Tüketicinin Güvendiği Ürünleri Üretme ve Pazarlama başarısı
gösteriyor...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Grubu (Gıda İçecek ve Tütün Ma-
mulleri İmalatı) Meclis Üyesi Cesur Gerigelmez, sektör adına ekim ayı meclis
toplantısında bir konuşma yaptı. Sözlerine, Dünya ekonomisinde ve Türkiye’de
krizden çıkışın işaretleri çoğaldığını belirterek başlayan Cesur Gerigelmez, “Hü-
kümetin açıkladığı orta vadeli programın krizden çıkışta yol haritası olacağını
söyleyebilirim. Yüksek büyümeye geçişin 2011 yılı ve sonrasında olacağını ön-
görüyorum.” şeklindeki görüşünü paylaştı. “Bugün krizden çıkışa yönelik çözüm
arayışları hızlanmış, ekonomi bütün Türkiye’nin meselesi haline gelmiştir.” diye
sözlerine devam ederek,”Küçük çapta olsun büyük çapta olsun krizlerin tek po-
zitif yönü, yeni ve iyi alışkanlıklar yaratmak için ideal fırsatlar sunmalarıdır.”dedi.
29. Meslek Grubu Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz Kar:
“Trabzon İran İslam Cumhuriyeti nakliyatı ve ticareti merkezi olabilir...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 29. Grup - Meslek Komitesi ( Finansal Hizmet-
ler ve Holdinglerin Faaliyetleri) Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, sektör adına
ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Trabzon’un hangi alanda
merkez olabileceğini bir anket ile araştırdıklarını irdeledi. 134 kişiye yöneltilen
anket sorusunda, Trabzon’un sanayi, yargı, İran İslam Cumhuriyeti nakliyatı ve
ticareti, turizm, spor ve sağlık merkezilerinden hangisini ön planda tutulduğu
sorulduğunu aktardı. 134 kişinin yüzde 74’ünün Trabzon’un İran İslam Cumhu-
riyeti nakliyatı ve ticaret merkezi olabileceğini yanıtladığını söyledi.