Page 150 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
150
35. Meslek Grubu Meclis Üyesi Temel Korkmaz:
“Trabzon ve Çevresi Bilişim Sektöründe Teşvik Kapsamına Alınmalı...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 35.Grup - Bilgi, İletişim, Tanıtım Hizmetleri
İle Kayıtlı Medya, Grafik Tasarım ve Matbaacılık Faaliyetleri adına Meclis Üyesi
Temel Korkmaz Meslek Komitesi’nin sorunlarını dile getirdi. TTSO 35. Gurup
Meclis Üyesi Temel Korkmaz, 2007 yılında başlayan küresel krizin Türkiye’yi
teğet geçmediğini aksine tam onikiden vurgunu söyledi. Sektör olarak bilgiye
ve teknolojiye çok önem verilmesi gerektiğini, bu sektörlerin Türkiye’de daha
çok öne çıkarılması gerektiğini savundu.
7. Meslek Grubu Meclis Üyesi Suat Bayraktar:
“Mobilyacılar Sitesi Tek Fabrikaya Dönüştürülmeli...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 7. Grup - Meslek Komitesi Ev ve Büro Mobil-
yaları İle Dekorasyon Amaçlı Aydınlatma Cihazlarının İmalatı ve Ticareti adına
da Suat Bayraktar, sektör adına mecliste bir sunumda bulundu. 7. Meslek Ko-
mitesi Meclis Üyesi Suat Bayraktar, Trabzon’un ünlü mobilya sanatının giderek
piyasa koşullarına yenildiğini belirterek önlem alınması gerektiği uyarısında bu-
lundu. Trabzon mobilyasının 30 yıl garanti verebilen bir el sanatına sahip kent
olduğunu ifade eten Suat Bayraktar, sektördeki üretim gücünün bölgenin istih-
dam geleceği açısından değer taşıdığını, söyledi. Mobilya sektörünün bölgeye
yüksek katma değer yaratabilen bir sektör olduğuna işaret etti.
TTSO 6. Meslek Grubu Meclis Üyesi Mustafa Durmuş:
“Ormancılık Sektöründe Küçülme İşsizliği Tetikledi...”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Gurubu “Ağaç Ürünleri İmalatı
ve Ticareti” Meclis üyesi Mustafa Durmuş, sektördeki gelişmeleri değerlerdi.
Durmuş,TTSO çatısı altında sektörde 72 üyelerinin bulunduğunu anımsatarak,
ağaç ürünlerinin yerine geliştirilen alternatif ürünlerin artmasının sektörü küçül-
meye ittiğini söyledi. Ahşap kullanım oranının azalmasının, ağaç işleri sektörü-
nün yan üretim dalları olan marangoz atölyeleri, mobilya imalathaneleri, ağaç
işleme tesisleri gibi birçok istihdam oranı yüksek işletmenin kapanmasına yol
açtığını bildirdi.