Page 147 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

147
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
AĞUSTOS 2012
EKİM 2012
21
30
34
2
3
7
Grup
Grup
- Piyasa koşullarında haksız rekabete neden olan KOÇTAŞ
ve benzeri firmalara karşı sektörün birlik olabileceği olu-
şumların kurulması,
- 19-22 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılması planlanan Si-
gortacılık konulu etkinlik kapsamında, Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürü’nün katılacağı bir organizasyon
düzenlenmesi,
- 24 Eylül 2012 tarihinde Milli Eğitim Müdürü Taner Kırbaç’ın
katılacağı grup üyelerine yönelik bir toplantı düzenlenmesi,
- 14-16 Kasım tarihlerinde Trabzon’da yapılacak Çevre ve
Madencilik Sempozyumuna meslek komitesinden üç kişi-
nin katılması,
- 5084 sayılı Yasanın 5 yıl daha uzatılması konusunda Oda-
nın diğer odalarla ve TOBB’la birlikte bir çalışma yapması-
na,
- Trabzon’un büyük şehir olması sonrasında kentte ekono-
mik hareketliliğin sağlanması için bir proje hazırlanmasına,
- Kasım ayı içinde meslek grubu üyelerinin katılımı ile
Gürcistan’ın Batum kentine bir iş ziyareti programı düzen-
lenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Etkinliğin düzenlenmesine
- Toplantının düzenlenmesine
- Komitede belirlenen üç kişinin ilgili sem-
pozyuma katılımına,
- 5084 sayılı yasa ile ilgili çalışmanın yapıl-
masına,
- Söz konusu organizasyonun düzenlenme-
sine,
Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Kararı
Etkinlik düzenlendi
Toplantı düzenlendi
Katılım sağlandı
5084 sayılı yasa ile ilgili çalışma ya-
pıldı
Organizasyon düzenlendi
Sonuç
Sonuç