Page 146 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
146
KASIM 2012
23
Grup
- 5084 Sayılı Yasanın uzatılması konusunda girişimlerde bu-
lunulması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Gerekli çalışmanın yapılmasına
Yönetim Kurulu Kararı
5084 sayılı yasa ile ilgili çalışma ya-
pıldı
Sonuç
MAYIS 2012
2
Grup
-Yeni Maden Kanunun uygulamasında, Meslek Komitesine
bağlı taş ocaklarında izin alınması konusunda çekilen güç-
lüklerin giderilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
HAZİRAN 2012
3
15
18
21
Grup
- Bölgemizin teşvikten yararlanması için 5084 sayılı yasanın
süresinin uzatılması,
- Sektörde KDV oranlarının yüksek olmasından kaynakla-
nan sorunun giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılması,
- Yerel esnafın tüketici gözünde farkındalığını oluşturmak
için bir çalıştay düzenlenmesi,
- Rusya Sochi Limanına alternatif olan Adler Limanı ile ilgili
gelişmeler,
- Trabzon’un Lojistik Merkez olması için gerekli girişimlerin
yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Odanın gerekli çalışmaları yaptığına,
- Gerekli çalışmanın yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
TTSO, Ticaret Borsası, DKİB ve TE-
SOB ile ortaklaşa bir kampanya dü-
zenlendi.
Sonuç