Page 145 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

145
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
NİSAN 2012
7
18
Grup
- Trabzon’da tüm mobilya sektörü temsilcilerini bir araya ge-
tirecek bir site ve showroom açılmasına,
- Yeni Teşvik Yasası kapsamında Trabzon’un 3. Bölgeye
alınması için gerekli girişimlerin yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Gerekli girişimler yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
ŞUBAT 2012
3
15
21
30
Grup
- Trabzon’un sorunlarına dönük bir toplantı düzenlenmesi,
- Enerjiden alınan vergi oranlarının yüksekliği ile ilgili üye şi-
kayetlerinin ilgili makamlara bildirilmesine,
- Doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda Odanın bir ça-
lışma yapması
- Sigortacılık Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler için
destek olunması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Trabzon’un Sorunları ve Mevcut Çözüm
Önerilerinin Tespiti Toplantılarının 2012 aya-
ğının yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı yapıldı
Sonuç