Page 144 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
144
OCAK 2012
1
2
7
18
Grup
- Tarım Kredi Kooperatifleri bölge yetkilileri ve Ziraat Bankası
Bölge Müdürlüğü ile işbirliğinde Tarımsal Üretimin Finans-
manı, Tanıtım ve Pazarlanması konulu bir toplantı düzen-
lenmesi,
- Trabzon’da düzenlenmesi planlanan Madencilik Çalıştayı
ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Çelebi’ye yetki verilmesi,
- Grubun iş konusuyla ilgili mahkemelerde görülen dava-
larda görevlendirilen bilirkişilerin mobilyacılık grubundan
seçilmesi
- 31 Ocak-04 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak Ev
Mobilyaları Fuarına meslek komitesinden iki kişinin katılma-
sına,
- Sekördeki satıcı veya servislerin sattıkları ürünlerle ilgili
satış veya servis sonrası kendilerinden kaynaklanmayan
problemler nedeniyle ödedikleri yüksek bedellerin önüne
geçilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Organizasyonun yapılması için Meslek Ko-
mite Başkanı ile görüşülmesine,
- Bilirkişilerin zaten ilgili meslek komitesin-
den seçildiğinin bildirilmesine,
- İlgili Fuara katılım sağlanmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Fuara katılım sağlandı
Sonuç
2
34
Grup
- 2012 Yılında Madenciliğin Sorunları ile ilgili geniş kapsamlı
bir toplantı yapılması
- DOKA Teknik Destek Programı kapsamında “Özel Öğretim
Kurumlarında Bilgi Teknolojisi Sistemlerinin Kullanılması”
konulu bir projenin hazırlanarak başvurusunun yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Tarih belirlenmesi ve organizasyonun ya-
pılması için Yönetim Kurulu Üyesi Erkut
Çelebi’ye yetki verilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
ARALIK 2011