Page 143 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

143
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
HAZİRAN 2011
30
Grup
- Ekim ayı içinde, SBM Müdürü ve Hazine’den Sigortacılık
Genel Müdürü’nün katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı ya-
pılmasına,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Toplantının yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
AĞUSTOS 2011
17-18
Grup
- Bölgede ve İlimizde yaygınlaşan AVM’lerden gelen servis
ve satış konulu şikayetlerin giderilmesi için çalışma yapıl-
masına,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
KASIM 2011
21
Grup
- 2011 yılında Doğalgaz dağıtımı ile ilgili hiçbir gelişme ol-
maması konusunda bir çalışma yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç