Page 142 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
142
NİSAN 2011
17
18
34
Grup
- Grup üyelerinin KOSGEB desteklerinden yararlanarak;
Odanın Uzakdoğu veya Çin’e gerçekleştireceği bir ziyaret
programına katılmasının sağlanması,
- Yazılım ve üretim gerçekleştiren nitelikli firmalara KOSGEB
destekleri dışında daha özendirici desteklerin sağlanması
ve personel istihdamının kolaylaştırılması,
- Özel Eğitim Kurumlarının KOSGEB destekleri kapsamına
alınması için çalışma yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Düzenlenecek bir ziyaret programında dik-
kate alınmasına,
- Konunun, TOBB, KOSGEB Başkanlığı ve
ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirilmesine
Yönetim Kurulu Kararı
Gerekli yazışmalar yapıldı
Sonuç
6
21
3
Grup
- Orman İşletmelerinin piyasalara daha fazla mal sürmesi ve
hammadde sorunun giderilmesi
- Beceri 10 projesinin daha detaylı bir şekilde Oda üyelerine
anlatılması için bir toplantı düzenlenmesi
- Sanayicilere DOKA Projeleri kapsamında öncelik tanınma-
sı için çalışma yapılması,
- Sürmene Çamburnu’nda yer alan tersane alanındaki ek-
sikliklerin tamamlanması ve Gemi İnşa Sanayinde yer alan
firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
MART 2011