Page 141 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

141
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
OCAK 2011
15
34
Grup
- 2011 Gençlik Olimpiyatları kapsamında sahil dolgu ala-
nında yapımı devam eden spor komplekslerinin kıyı kenar
çizgisini aşması konusunda üyelerimizin mağduriyetinin gi-
derilmesi
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdü-
rünün katılacağı bir panel düzenlenmesi
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Uygun bulundu
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı düzenlendi
Sonuç
KASIM 2010
10
Grup
- İlimizde Gıda Toptancıları sitesinin kurulması
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Konunun Belediye Başkanlığı’na iletilme-
sine,
Yönetim Kurulu Kararı
Konu Belediye Başkanlığı ziyaretinde
dile getirildi.
Sonuç
ŞUBAT 2011
16
23
Grup
- Coşkun Kahraman ve Meslek Komitesi üyelerinden iki ki-
şinin İstanbul’da yapılacak olan mücevher Fuarına katılması
- KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmelere vermiş oldu-
ğu kredilerin yedekte kalan işletmelere de kullandırılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Uygun bulundu
Yönetim Kurulu Kararı
Komite üyeleri Fuara katıldı
Sonuç