Page 140 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
140
EYLÜL 2010
23
Grup
- Kamu kurumları tarafından hazırlanan ihalelerde, ihale ön-
cesi maliyetin oluşturulması amacıyla fiyatların alınması,
- Devletin hazırladığı birim fiyatlarda TSE Belgeli 1. Sınıf mal-
zeme varken, idarelerin farklı isteklerinin önüne geçilmesi,
- Aşırı düşük teklif sınır değerinin 1.20’ye bölünmesinin kal-
dırılması yada % 25 müt.kar oranı altında fiyat veren firmala-
rın hepsinden savunma istenmesi,
- İhale konusu işe göre mutlaka ilgili mühendislerin isten-
mesi,
Konularının ilgili Bakanlığa bildirilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
EKİM 2010
7
Grup
- Gürcistan iş gezisi ziyaret programının Aralık ayı içinde
yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
AĞUSTOS 2010
30
Grup
- Sigorta Acentelerinin KOSGEB Hizmet sektörü destekleri
kapsamına alınması
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Konunun YK. Başkanı tarafından sözlü ola-
rak Bakanlığa bildirilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç