Page 139 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

139
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
HAZİRAN 2010
7
3
20
26
Grup
- Kümelenme ile ilgili ABİGEM tarafından bir strateji belirlen-
mesi için Oda yönetiminin görev vermesi,
- Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulması ve 3. Grubun aynı ve
yakın ürün gruplarının ürettiği ürünlerin Rusya Federasyonu
pazarında sergilenmesi ve satılması için yer oluşturulması
konularında çalışma yapılmasına,
- 20. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Tayfun Sezeroğlu’nun
28.05.2010 tarihinde Mecliste yapmış olduğu sektörün so-
runları ile ilgili konuşmaya gelen tepkilere cevap olarak yazı-
lan basın açıklamasının yerel basına gönderilmesine,
- Sigortacılık grubu ile ortak yapılması kararlaştırılan toplan-
tıların tarihinin Oda yönetimince belirlenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Çalışma yapılmasına,
- Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile ilgili araştır-
ma yapılarak, avantajlarının ne olduğu ko-
nusunda bilgi alınmasına,
- Rusya Federasyonu’nda açılması istenen
serginin ABİGEM’in bu konudaki çalışması
ile birleştirilmesine,
- Metnin basına gönderilmesine,
- Toplantının gündem maddelerinin komite
tarafından belirlenmesine ve Başkan’a bilgi
verilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile ilgili
araştırma yapılarak Yönetim Kurulu-
na sunuldu,
ABİGEM tarafından Sochi Ticaret
Odası binasında açılması planlanan
sergi alanı ile ilgili Meslek Komitesine
bilgi verildi.
Açıklama basına gönderildi.
Sonuç
TEMMUZ 2010
34
Grup
- Haziran ayı toplantısında, Eylül ayında Odamızda ya-
pılması öngörülen “Trabzon’da Eğitim Sorunları ve Eğitim
Kurumlarının Yükümlülükleri” konulu panele Milli Eğitim Ba-
kanı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Fatih Eğitim
Fakültesi Dekanı ve Milli Eğitim Müdürü’nün panelist olarak
davet edilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Organizasyonun yapılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Milli Eğitim Bakanı Davet edildi
Özel Öğretim Kurumları Genel Mü-
dürü, Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı
ve Milli Eğitim Müdürü belirlenecek
tarihe göre davet edilecek,
Sonuç