Page 137 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

137
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
NİSAN 2010
21
23
Grup
- Kümelenme ile ilgili bir çalışma yapılması,
- Bankalar ile uygun kredi koşullarının enflasyon göz önüne
alınarak yeniden revize edilmesi,
- Oda üyelerine yönelik İngilizce kurslarının düzenlenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Kümelenme sektörüyle ilgili kümelenme
çalışmalarının Odamızca başlatıldığının,
- Bankalar ile yapılan sözleşmelerin güncel
değişikliklerin uygulanması şartıyla imzalan-
dığının ve kredi koşullarının günün koşulları-
na göre revize edildiğinin bildirilmesine,
- Söz konusu kursla ilgili çalışmal arın de-
vam ettiğinin ve açılacağının bildirilmesine
Yönetim Kurulu Kararı
Konular ilgili meslek komitesine bil-
dirildi.
Kurslar başladı
Sonuç