Page 135 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

135
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
OCAK 2010
26
3
2
Grup
- Ulaştırma Bakanlığının Yeni uygulamaya konulan yasası
ile yolcu taşımacılığı yapan firmalar D1 ve D2 belgesini tek
bir araçta kullanamaması firmaları zor durumda bırakmıştır.
Turizm bölgeleri için uygun olan bu Yasanın bizim bölgemiz
firmalarını mağdur edeceği düşünülerek bu konuda çalış-
ma yapılması
- Üniversite-Sanayi işbirliği için Yönetim kurulunca bir çalış-
ma yapılması,
- Orman Bakanlığı’nın çıkarmış oldukları genelge ile orman
alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin durdurulması ile
meslek grubunda yer alan madencilik sektöründeki üyeler
zor durumda kalmıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ka-
nun koyucular ve kamu kurumları nezdinde girişim yapıl-
ması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- İlgili Bakanlığa bildirilmesine,
- Konunun Odamızca takibinin yapıldığının
Meslek Komitesine bildirilmesine,
- Konunun TOBB aracılığı ile ilgili Bakanlıkla-
ra bildirilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
İlgili Bakanlığa yazı yazıldı
Bakanlık konunun ileriki dönemde
yapılacak çalışmalarda dikkate alına-
cağını yazılı olarak bildirdi.
Konu ilgili meslek komitesine bildiril-
di.
Konu TOBB’a yazılı olarak bildirildi.
TOBB’dan konunun takip edildiğine
dair yazı geldi.
Sonuç