Page 133 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

133
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
KASIM 2009
2
7
Grup
- Yerel Kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları alt-
yapı, çevre düzenlemesi gibi inşaat faaliyetlerinde alına-
cak malzemenin Bayındırlık Bakanlığı’nın yakın yörelerden
malzeme tedariki yapılacak genelgesine istinaden yöremiz
ürünlerine öncelik verilmesi konusunda çalışma yapılması,
- Meslek grubu üyeleriyle Gürcistan’a iş ziyareti yapılması
konusunda organizasyon düzenlenmesi,
- Ocak ayı içinde meslek grubu üyeleri ile toplantı yapılması
için yer tahsis edilmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Karar Yönetim Kuruluna girmedi
- Gezinin KOSGEB Yurtdışı ziyaret destekleri
kapsamında 2010 yılında yapılması konu-
sunda meslek komitesine yazı yazılmasına,
Yönetim Kurulu Kararı
Meslek Komitesine yazı yazıldı
Sonuç
EKİM 2009
34
21
Grup
- Proje Ofisinin, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi ko-
nusunda, bu sektördeki oda üyelerine yönelik bir proje
hazırlaması
- Odanın Bankalarla yapacağı görüşmeler sonucunda ticari
kredilerin Merkez Bankası faiz indirimleri göz önünde tutu-
larak oranlarının yeniden belirlenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Proje Ofisi tarafından bu projenin hazırlan-
masına
- Konunun araştırılmasına
Yönetim Kurulu Kararı
Konu hakkında meslek komitesine
yazılı bilgi verildi.
Sonuç