Page 131 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

131
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
2
1
3
nındaki faiz oranının, aylık % 1, yıllık % 10-15 gibi makul
ölçülere çekilmesi,
konularında, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve resmi kurum-
lar, TOBB, Siyasi Parti Genel Başkanlıkları ve Trabzon Millet-
vekilleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması
- Madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar farklı iller-
deki maden ocakları için; ruhsat, izin, kapasite raporu gibi
uygulamalarda farklılıklar yaşanmaktadır. Bu uygulamaların
standart hale getirilmesi için Valilik bünyelerinde madencilik
ihtisas şubelerinin kurulması konusunda, TOBB aracılığı ile
Bakanlık ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde giri-
şimler yapılması,
- Akarsu Deresi üzerindeki, taşkın koruma yapısındaki ted-
birsizliklerin bu dere üzerinde balıkçılık yapanlara verdiği
zarar yargıya da taşınmıştır. Bundan sonra HES, karayolu
ve taşkın koruma yapıları gibi çalışmaların balıkçılara verdiği
zararın önlenmesi için ilgi makamlar nezdinde girişimlerde
bulunulması,
- TR-90 Kapsamında ek yatırım yapan işletmelerim teşvik
süresinin 2012 ye kadar devam edip etmediğinin araştırıl-
ması,
-Konunun TOBB’a bildirilmesine
- Konunun DSİ’ye yazılmasına
- Konu hakkında çalışma yapılmasına
Konu TOBB’a bildirildi.
Konu DSİ’ye bildirildi.
-