Page 129 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

129
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
TEMMUZ 2009
19
34
Grup
- YK.Başkanı ile Sağlık Müdürlüğünün ziyaret edilmesi,
- Tüm Hastane Başhekimleri ile yeniden bir toplantı yapıl-
ması,
- “AB İşbirliği İçinde Eğitim Ortamının Geliştirilmesi” konu-
sunda bir proje yapılması,
- MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden bir yet-
kilinin katılımı ile toplantı yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Ziyaretin gerçekleştirilmesine,
- Toplantının tekrar yapılmak istenmesinin
gerekçesinin öğrenilip Başkana bilgi veril-
mesine,
- Proje kararının Proje Ofisimizce incelen-
mesine, teklif çağrılarına uygunsa, Başkana
bilgi verilerek hazırlanmasına,
- Toplantı konusunda Emanullah Tüfekçi-
oğlu’nun Başkana bilgi vermesine ve top-
lantının buna göre organizasyonuna,
Yönetim Kurulu Kararı
Başkana bilgi verildi
Toplantı konusunda Başkana bilgi
verildi. Toplantı yapılacak.
Sonuç
HAZİRAN 2009
26
3
34
Grup
- Trabzon’a yeni bir otobüs terminali yapılması
- CE İşareti Konulu Toplantının Oda aracılığı ile duyurusu-
nun yapılması
- 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu gereği iş ma-
kinesi operatörlük belgesi sürücü kurslarının özel sürücü
kursları tarafından verilmesi, Makine Mühendisleri Odası ve
Halk Eğitim Merkezi’nin yasal dayanak olmadan bu kursları
düzenlemesinin engellenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Konunun her platformda dile getirilmesine,
-- Meslek komitesinin Kayseri’de yapılan
benzer proje örneğini Yönetim Kurulu’na
sunmasına,
- Konunun takip edildiğinin ilgili meslek ko-
mitesine bildirilmesine,
- Konunun araştırılıp meslek komitesine ce-
vap verilmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Meslek Komitesine bildirildi
Duyuru ve toplantı yapıldı
Konu hakkında ayrıntılı bilgi meslek
komitesine yazıldı.
Sonuç