Page 128 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
128
- Madencilik sektörü ile ilgili, Madencilik Genel
Müdürlüğü’nden gelecek bir uzmanla üyelere yönelik bir
toplantı yapılması,
- 5084 Sayılı Yasadaki yeni yatırım konusunun ve uzatmanın
firmaları teşvik açısından nasıl etkilediğinin araştırılması ve
üyelere bu konuda bilgi verilmesi
- Kırsal Kalkınma Projesi yatırımları konusunda ilgili üyelere
bilgi verilmesi,
- trabzonürünleri.com adıyla bir site kurulması ve bu siteye
odamız web sitesinden bir link açılması
- Sitenin tanıtımına oda başkanlarının destek olması
- Turizm Enformasyon Bürosu’nun Atatürk Alanı içinde uy-
gun bir yere alınması,
- AVM’lerde kiraların Dolar ve Euro üzerinden yapılması ki-
racıları zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda yönetimin
çalışma yapması,
- İndirimli satışların yılda iki ay yapılması için hükümet düze-
yinde girişimlerde bulunulması,
- Avrupa’dan Asya’ya Transit çalışan araçların güzergah du-
rumlarının yeniden değerlendirilmesi,
- Madencilik ile ilgili toplantının yapılmasına,
- Başkanın Türkay Gümüş’le meslek komite-
si kararları konusunda görüşmesine,
- Kırsal Kalkınma Programı teklif çağrısı ile
ilgili Proje Ofisinin çalışma yapması ve bilgi
vermesine,
- Oda web sitesi portalı hazırlanırken bu ta-
lebin göz önünde tutulmasına,
- Konuyla ilgili Belediye Başkanlığı’na yazı
yazılmasına,
- Kiraların TL. üzerinden olması için TOBB
düzeyinde çalışma yapılmasına,
- İndirimli satışlar konusunun Hukuk Müşavi-
rine sorulmasına,
- Konunun Ulaştırma Bakanlığı ve TOBB’a
bildirilmesine
Gerekli çalışma yapıldı
Başkan görüştü
Kırsal Kalkınma Programının bu ay
içinde teklif çağrıları yapılacak, proje
ofisi ilgileniyor
Oda web portalına konulacak
Belediye Başkanlığına konu bildirildi.
TOBB’a yazı yazıldı
Konu Bakanlığa ve TOBB’a bildirildi.
Gümrükler Genel Müdürlüğünden
cevap geldi.
2
3
10
28
4
27