Page 127 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

127
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
MAYIS 2009
Grup Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
Yönetim Kurulu Kararı
Sonuç
10
- Yerel Üreticilerin ürünlerinin tanıtılması açısından yapıla-
bileceği ve TTSO öncülüğünde yerel ürünlerin kullanılması
için kampanya başlatılması,
- Üyelere kredi sağlanmasında ilçelerde bulunan bankalarla
da anlaşması,
- Yerel ürünlerin kullanılması ile ilgili kampanya
başlatılması konusunda TOBB’a yazı yazılma-
sına,
- Bankalarla yapılan kredi anlaşmaları tüm
merkez ve ilçe şubeleri için geçerlidir diye
bildirilmesine,
- Bankalar ile ilgili bilgi meslek komi-
tesine bildirildi.
- Yolcu taşımacılığı yapan firmaların araçlarının Devlet tara-
fından zorunlu olarak yapılması istenen 3 adet poliçelerinin
olmasına rağmen kazalarda kazaya karışan kişilerin firmalar
ile değil sigorta şirketleriyle muhatap olmaları için gerekli
yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Yönetim Kuru-
lunca çalışma yapılması,
- Enformasyon Bürosunun Taksim Meydanı’nda görünür bir
yere taşınması konusunda bir çalışma yapılarak yönetim
kuruluna sunulması,
- SEGEM tarafından düzenlenen sigorta acenteleri teknik
personeli zorunlu eğitim kursunun 140 TL. olan ücretinin
reddi,
- Sigorta Şirketleri ve acentelerin yapmış olduğu sözleşme-
lerin noter onayı olmaksızın ticaret sicillerinde kayıtlarının
yapılabilmesi için TOBB nezdinde başvuru yapılması,
- Akçaabat Köftesi’nin kg. fiyatının 35 TL. ye çıkarılması
talep ediliyor
- 26 ve 30. grup meslek komitesi üyeleri
Başkanla bir toplantı yapacak.
- Konuyla ilgili Belediye Başkanlığına yazı
yazılmasına,
- SEGEM tarafından düzenlenen sigorta
acenteleri teknik personeli zorunlu eğitim
kursunun ücreti TOBB ile SEGEM arasında
imzalanan protokolle belirlendiği, konunun
ilgililere iletildiği ve eğitim ücretinin 110 TL.
ye düşürüldüğüne,
26. Grup Başkanla toplandı. Sigorta
grubu ile toplantı yapılmadı.
Belediyeye yazı yazıldı.
Konu meslek Komitesine yazıldı.
26
28
30
33