Page 125 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

125
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
23
25
26
28
30
31
- “Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Etkileri ve Çözüm Öne-
rileri” konulu toplantıya TAV CEO’su Sani Şener ve Dünya
Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un davet edilmesi,
- 05 Mart 2009’da yürürlüğe giren “İhale Uygulama Yönet-
melikleri” konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlen-
mesi,
- 21 Nisan 2009 tarihinde tüm grup üyelerinin katılacağı bir
toplantı düzenlenmesi,
- Yolcu taşımacılığı yapan firmaların araçlarının Devlet tara-
fından zorunlu olarak yapılması istenen 3 adet poliçelerinin
olmasına rağmen kazalarda kazaya karışan kişilerin firmalar
ile değil sigorta şirketleriyle muhatap olmaları için gerekli
yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Yönetim Kuru-
lunca çalışma yapılması,
- Trabzon’da tarihi dokunun ön plana çıkarılması konusun-
da çalışma yapılması, şehir merkezinin trafiğe kapanması,
şehirdeki binaların tek renge boyanarak görüntü kirliliğinin
engellenmesi konularının Trabzon Belediye’sinden talep
edilmesi,
- Meslek Komitesi üyelerinin, Beşikdüzü ve Vakfıkebir Mes-
lek Yüksek Okullarının müdürleri ve Yönetim Kurulu üyeleri
ile bu yüksek okullarda okuyan öğrencilerin eğitimleri ve is-
tihdamı konusunda bir toplantı yapmasına,
- 05 Mart 2009’da yürürlüğe giren “İhale Uygulama Yönet-
melikleri” konusunda Kamu İhale Kurumu’ndan uzmanların
katılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,
- Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Etkileri
ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı ve “İha-
le Uygulama Yönetmelikleri” konulu bilgi-
lendirme toplantısının ortak bir platformda
gerçekleştirilmesine,
- Toplantının Mayıs ayı içinde belirlenecek
bir tarihte yapılmasına,
- 26 ve 30. grup meslek komitesi üyeleri
Başkanla bir toplantı yapacak.
-
- Söz konusu toplantının yapılmasına,
- 23. Grup Meslek Komitesi tarafından öne-
rilen; Ekonomik Krizin İnşaat Sektörüne Et-
kileri ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı ile
“İhale Uygulama Yönetmelikleri” konulu bil-
gilendirme toplantısının ortak bir platformda
gerçekleştirilmesine,
KİK Düzenleme Dairesi Başkanı’nın
katıldığı toplantı yapıldı.
Toplantı yapılacak.
Konuyla ilgili çalışma yapılmadı.
Belediye Başkanlığı’na yazı yazıldı.
Toplantı yapıldı.
Toplantı yapıldı.